Bhakti – Vzácný diamant
Božská láska je středem a esencí všeho.

Cesta bhakti znamená milostný vztah s Bohem, s Nejvyšším, milostný poměr s celkem. Vyjadřuje, že je člověk připraven rozplynout se v celku a pozvat celek do svého srdce.

Cesta bhakti znamená probuzení vnitřního srdce, reality srdce. Oddaný je člověk, který ochutnal kapku tohoto nektaru a začíná pociťovat velkou touhu po Bohu. Žízní po stále více lásky. Chce ji ochutnávat, dávat a sdílet. Když se začne srdce probouzet, oddaný před vnějším světem vypadá jako šílenec. Ale toto šílenství není šílenstvím mysli, jak se to běžně lidem stává, ale šílenstvím srdce.

Svět nemůže porozumět světu bhakti, je to za hranicí chápání pouhou logikou, instinktem a pudem přežití.

Bhakti je jiná dimenze života.

Bhakti je osobním náboženstvím, neboť je to osobní vztah s Bohem.

Je to velmi, velmi OSOBNÍ MILOSTNÝ VZTAH s Bohem.

Milostný vztah s Bohem je vzácný diamant. Je to vzácná alchymie, druh magie. Může jej předávat jen člověk člověku. Nedá se získat z knih. Nelze ho získat ze svatých písem. Slovy nelze vysvětlit, jak ho získat.

Takový vztah nemůžete dosáhnout bez propojení s osvíceným Mistrem – není jiná cesta. Můžete přečíst všechna svatá písma, všechny knihy, které existují, ale dokud nenajdete svého průvodce, dokud se do něj nezamilujete, nebudete vědět, jak takový vztah chutná.

Pokud máte odvahu, Mistr je vždy připraven vzít vás na tuto dlouhou a dalekou cestu. Mistr přitahuje jen odvážné lidi. Vztah s Mistrem není pro zbabělce.

Oddaný je člověk, který se chce s Bohem setkat tváří v tvář a který Ho chce skutečně zakusit. Předtím, než budete schopni podívat se do očí Boha, budete muset být schopni podívat se do očí Mistra. Odsud vzlétáte. Cesta začíná.

https://twitpl.us/fLl0