ATMOSFÉRICKÁ SUPERSTANICE U JIHLAVY A CHEMOPLÁN
Na Vysočině byla postavena (loni v červnu otevřena) tzv. atmosférická superstanice, stožár o výšce 250 m. Viz článek z Idnes 22. 3. 2015: „Už je otlučený od blesků, pořád něco ladíme“.

Povšimněte si, co stanice zkoumá:

„Našim hlavním úkolem je zkoumat dálkové přenosy látek v atmosféře, pokud to řeknu takto hodně obecně.“

„Co tu kupříkladu momentálně měříte?
Například koncentraci ozonu v ovzduší nebo dálkový přenos rtuti.

Kde se v ovzduší bere rtuť?
Je poměrně dost přírodních zdrojů rtuti, například ze sopek. A její druhá část pochází z průmyslové výroby – loužením zlata počínaje přes kdejakou metalurgickou výrobu.“

Orgonet si představuje jejich zkoumání dálkového přenosu rtuti asi takhle.

Chemoplány třeba někde u Mnichova nebo u Londýna nebo nad Atlantikem nebo kdekoli na planetě nasprejují směs obsahující rtuť, a atrmosférická stanice u Jihlavy měří, kolik tam toho došlo.
Následující fotka stožáru s chemoplánem je výmluvná.

I následující fotografie s haarpovými mráčky je výmluvná.
Kromě měření plynů ta věž jistě dokáže i vydávat frekvence na ovlivnění mraků/deště, a slouží i jako kalibrace pro chemoplány, které mají nad Jihlavou nepřetržité průlety, sprejovací i monitorovací, ve směru jih – sever, jak dobře vím, neboť tam často pobývám (:-))