Atmaji – OSVÍCENÝ MISTR Z INDIE
Atmaji je moderní osvícený mistr a mystik z indického státu Tamil Nadu, přímo ze srdce spirituality jižní indie. Je mnohadimenzionální a neformální duchovní učitel, který se snadno spojuje s lidmi díky svému smyslu pro humor, uvolněnosti a společenské osobnosti. Už pouhé býtí v jeho přítomnosti plné hlubokého vnitřního ticha, přináší léčení a propojuje s pravou podstatou.

 
7. října 1994 se Atmaji prožil nezapomenutelný zážitek Osvícení. Tohoto stavu vědomí bylo dosaženo také prostřednictvím jeho dětství v přírodním prostředí klidné indické vesnice s krásným a svobodným způsobem výchovy dětí. S vnitřní potřebou ponoření se hluboko do svého „Já“ a spirituality, prošel pod vedením pěti různých mistrů a učitelů rozdílnými zkušenostmi a cvičením. Následovala jeho Sebe Realizace, a  po 2 letech v tichosti se rozhodl otevřít cesty pro duchovní hledače a vést je do spirituality prostřednictvím meditace, Jógy a Kriya Jogy. Zasvětil svůj život a práci tomu, stát se součásti vytváření nového věku lidstva.
Atmaji se zažil mezinárodní průlom, když se svým proslovem hluboce dotknul duší účastníků  „Světového Parlamentu Spirituality“ v Hederabadu v Indii. Od té doby bylo jeho učení předávano v Jižní Americe a v Evropě, kam se vrátí na jaře 2016 po dokončení jeho cesty po USA.
SAKTHIYE SATHIYAM
(ENERGY ONLY EXISTS)(EXISTUJE POUZE ENERGIE)
Aradhana iPad Atmaji 271

Více o jeho práci naleznete na stránkách www.upanisha.org .

Můžete také shlédnout video s Atmajim, např. zde:

https://www.youtube.com/watch?v=EOPavyU-u5Y

 

INICIACE, POŽEHNÁNÍ, LÉČBA A OBŘADY:

Atmaji nabízí požehnání iniciace a obřady, které napomáhají tomu, aby se lidé rychleji a jemněji transformovali

a duchovně rostli. Tyto techniky podporují vnitřní energii jednotlivce, rodiny nebo místa, a zároveň přinášejí

blahobyt jak v duchovních, tak materiálních oblastech života.

 

SOUKROMÉ SETKÁNÍ S ATMOU NAMBIM zahrnuje DARSHAN ( přenos energie):

 

Atma Nambi je tu proto, aby Vám pomohl s uzdravením a duchovním růstem. Zodpoví veškeré otázky,

které se týkají Vašeho života a Vašeho vnitřního růstu. Má schopnost Vás vést na Vaší specifické a osobní cestě.

Současně obdržíte Darshan, který pozvedne Vaši vnitřní energii tak, aby se Vám mohlo dostat záblesku

„Já“ – Vyššího vědomí.

 

LÉČENÍ A POŽEHNÁNÍ :

Pomocí kosmické energie, která proudí skrze Atma Nambu, jsou se skvělými výsledky rozpouštěny, léčeny

a harmonizovány energetické bloky ve Vašem energetickém systému. Společné nebo osobní požehnání je dáváno

za účelem otevření čaker, aby životní síla mohla volně procházet.

organizace v cechach: livelifeprague@gmail.com

 

P1040753 - version 2

INITIATIONS, BLESSINGS, HEALING & CEREMONIES
For people to faster and more smoothly transform and grow, Atmaji offers blessings, initiations and ceremonies. These techniques heighten the inner energy and the energy of family or place and gives prosperity in the spiritual as well as material areas of life.

PRIVATE SESSION WITH ATMA NAMBI INCLUDING DARSHAN
Atma Nambi is here to help you heal and grow. He will answer your questions concerning life and your inner growth. He has the ability to guide you on your specific and personal path. At the same time you will get a darshan, that is an energy transfer that takes off negative imprints. Darshan is an energy transfer in order to heighten your inner energy and get glimpses of the Self – higher consciousness.

HEALING & BLESSINGS
With the power of the cosmic energy flowing through Atma Nambi, blocks is healed in the energy system with great results. One to one and mass blessings is given in order to open up the chakras for the life force to flow freely.

VISHUDDHI CHAKRA INITIATION
This program is the helpline for activation of Vishuddhi or throat chakra.
There are several chakras embedded in the human system. Seven of these chakras are very vital. Vishuddhi chakra is the fifth chakra situated in the throat area hence it called throat chakra. This chakra vibrates with a mantra called HUNG. Healing of this chakra establishes individuality and self-confidence, at the same time as it eliminates negative energies of comparison and jealousy. Srichakra designed by Adi Shankara is another significant aspect of uplifting the frequencies of the Vishuddhi chakra. The twin combination is complimentary. A supportive silver locket helps to enhance the vibration.

BLISS INITIATION (ANANDA DIKSHA)
Bliss initiation is an authentic life style changing program. The master is directly transmitting the energy to the individual. This program is aimed at changing the old mind pattern to a new consciousness. By undergoing this initiation one gets a glimpse of ecstasy and peace. This spontaneous experience brings right understanding of life. The program opens up a new blissful way of living. The initiation is an end to the misery and paves way for new dimensions and mysteries of life. New names are offered to individual of choice.

KUNDALINI INITIATION
For qualified people kundalini initiation can be given.
This is an initiation where the master is working directly on the kundalini energy. This is a very powerful initiation and only possible on well-qualified people that will be hand picked by the master.

KUBERA TAPAS
Kubera Tapas is a fire ceremony with a sequence of performances to empower and heighten the energies in the family and at the home, industry, working spots. They enhance the spiritual and material aspects of life. Ancient rishis received different kinds of sounds when they where in tune with deep meditation. These unique sounds are called mantras. Mantras are like atoms empowered with energies. There are eight energies offering eight types of prosperities. These eight kinds of energies are obtained through certain slogans. Down the ages fire is an important element when it is performed in yajna. Yajna is a fire ceremony where sankalpas (profound prayers) and mantras are used. Pathikas are phrases sung by deep devotion. When these powerful pathikas are chanted they influence not only individual but also the nature and environment. Sankalpas are powerful prayers when performed with great energy field they bring desirable results. This is a 3 hour event.

Zdroj: http://www.upanisha.org/