Většina lidí, inkarnovaných nyní na planetě Zemi v Atlantidě žila. Její moudrost máme stále zakódovanou ve svých buňkách, svém srdci i duši. Naše duše měly tenkrát v plánu s celým kontinentem vzestoupit, což se nepovedlo. Duše si to stále pamatují a touží svůj plán dokončit. Právě teď v této době kdy se blížíme opět ke galaktickému středu, začínáme se probouzet a být plně vědomí je k tomu nakročeno nejvíce. Někteří z nás již žili před inkarnací do této doby v jiných galaxiích, dimenzích a světech. Zažili jsme ovšem i Zlatý Věk Atlantidy a jeho pád a zatoužili jsme dokončit misi. Souhlasili jsme tedy, že nyní ve velmi silném období se zde inkarnujeme a svůj plán dokončíme.  Velké množství těchto duší se nachází v ČR a SR.

Často se vedou debaty o tom, kde se vlastně Atlantida nacházela. Někdo ji velmi silně cítí na Santoriny, jiný na Maltě, Krétě, Madeiře, Kanárských ostrovech i jinde. Nejspíš těch „Atlantid“ bylo více. Obyvatelé této Země se po pádu rozprchli do různých částí světa a pokračovali tam v tom, co již znali ze svého domova. Její energii, tak lze cítit na různých místech celé planety. Centrum se nacházelo v oblasti dnešního Bermudského trojúhelníku. Bermudy, Azory, Kapverdy, Madeira a Kanárské ostrovy jsou bývalé nejvyšší vrcholy hor Atlantidy.

Na kurzu Atlantské energie: Křišťálový Věk navštívíte Poseidonův chrám s nádherným hlavním krystalem Atlantidy.

Krystal je plný moudrosti, lásky, světla a zároveň i branou do jiných dimenzí. Není aktivní stále, ale občas se otevírá. Když se zrovna v tuto dobu nad ním vyskytují letadla či lodě, tak projdou branou do jiné dimenze. Nelze je pak v naší realitě fyzicky najít. U krystalu se scházeli zasvěcenci a čerpali z něj moudrost. Krystal byl napojený na zdroj vědění a moudrosti v dalších vesmírech a zároveň i portálem do Duté Země. Daly se tak z něj jako z počítače stahovat informace skrz třetí oko.

Stejným způsobem se učili i děti ve školách. Taktéž si stahovaly informace z menších krystalů. S velkým krystalem byly propojeny další menší, které spolu rezonovaly. Pomocí nich tak bylo nejen možno získávat informace, ale i čerpat energii, světlo a teplo. Hlavní krystal se také mohl odhmotnit a dalo se jím procházet a cestovat k Akašským záznamům i do různých částí vesmíru. Vyzařoval silné světlo, tak jako většina chrámů a pyramid v Atlantidě.

Navštívíte také křišťálovou pyramidu zasvěcenou energii mistra Saint-Germaina s fialovým očistným plamenem přeměny.

Křišťálové pyramidy jsou plné světla. Každá pyramida má na svém vrcholku menší velmi zářící pyramidku v barvě, která se vztahuje k Veleknězi, kterému je tato stavba zasvěcena. Atlantida byla rozdělena do 12 oblastí tzv. Alt. Každou tuto část spravoval k tomu určený Velekněz. V tomto okruhu se pak nacházela i křišťálová pyramida určitého paprsku, který procházel skrz pyramidu z dalekých mimozemských zdrojů a pokračoval hluboko do Duté Země. Nacházely se zde pyramidy s různými světelnými paprsky. Mezi velmi zářící např. patřila pyramida s fialovým paprskem zasvěcena energii mistra, kterého v dnešní době známe pod jménem Saint-Germain.

Navážete kontakt s křišťálovou lebkou a zahájíte „komunikaci.“

Existovalo dvanáct křišťálových lebek a jedna třináctá ametystová, která v sobě skrývala moudrost všech 12 lebek křišťálových. Lebky byly mimo jiné něco jako počítače, které v sobě ukrývaly záznamy z různých vesmírů, historii planety a jiné moudrosti. Každá z nich obsahovala jiné informace. Ametystová dávala dohromady vše z 12-ti lebek křišťálových. V současné době není na naší úrovni vědomí viditelná. K lebkám měli přístup jen lidé k tomu pověření, kteří z nich mohli stahovat informace. Vlastnili určitý klíč-kód, který jim otevřel pro ně v tu chvíli potřebná data. Pokud člověk otevřeného srdce s přístupem k lebkám stál uprostřed kruhu všech dvanácti, tak mohl skrz ně cestovat do jiných částí vesmíru a dimenzí. Bylo třeba, aby měl hodně vysoké vibrace. K tomu byly určené různé symboly a zasvěcení, které se objevovaly na jeho třetím oku a měnily tak jeho strukturu na světelnou-krystalickou. Jedině tak mohl projít branou, která vedla i přes jiné portály zde na planetě a, která se nacházela také v mlhovinách jiných galaxií. Všechny hvězdné brány byly spolu propojeny.

V Síních Amenti se nachází velký několikakilometrový létající talíř, který má na sobě systém, který se s pomocí lebek aktivuje. Uprostřed je místo pro Ametystovou lebku, která se spojí světelnými tyčemi s 12-ti lebkami křišťálovými.  Jejich energie se propojí a vznikne silný světelný sloup, který nás spojí se Síriem. V tu chvíli se pak staneme sesterskou planetou Síria, kterou jsme kdysi, než jsme upadli do temnoty byli.

Budete se léčit v Atlantských léčivých chrámech.

Do Atlantidy se v její počáteční fázi inkarnovaly velmi vědomé bytosti z různých částí vesmíru. Jejich struktura byla spíše světelná-krystalická. Tito počáteční obyvatelé byli velmi vysocí a vibrovali na vysoké frekvenci. Chodili se obnovovat do světelného chrámu s květem života a žili tak tisíce let. Odcházeli jinam, jen pokud si to sami vybrali. Nepotřebovali tedy žádné chrámy určené k léčení. Čím více, se naše planeta vzdalovala Galaktickému středu, tím víc její obyvatelé začali zapomínat a usínat. Po dobu tisíce let se tak začalo měnit i složení jejich těl a jejich vibrace se snižovaly. Začalo docházet i k různým onemocněním. Budovaly se tak různé chrámy léčení. V těchto světelných budovách docházelo k léčení zvukem, barvami, světlem apod.

Léčilo se také pomocí světelných tyčí. Obyvatel Atlantidy si lehl na lůžko z kamene nám nyní nedostupného. Léčitel si vybral příslušnou světelnou tyč a do ní vstřebal tmavou energii z určitého místa, kdy byl nějaký problém. Hůl pak namířil na světlenou levitující kouli, pyramidu či jiný útvar. Co bylo třeba transformovat z tyče, vytrysklo směrem do tohoto objektu a seslalo se dolů do Země k přeměně. Některé léčebné systémy se aktivovaly po dotknutí se dlaně. Pak např. čakrami proudilo světlo, které je roztáčelo a rozsvěcovalo. V jednom nádherném chrámu se nacházel i sarkofág plný velmi silné světelné energie, ve kterém se celkově regenerovalo tělo. Světlo doslova promývalo a obnovovalo každou buňku.

Nacházely se tu také chrámy s mísami plnými křišťálově jasného a čistého světla, do kterých léčitelé vkládaly orgány k jejich celkovému uzdravení. Každého přitáhla ta léčba, která s ním v tu chvíli rezonovala.

Zregenerujete si tělo v chrámu Obnovy s Květem života a roztočíte správnou rotaci své DNA.

Květ života, zvaný také „Kristova mřížka“ je nejdokonalejším vzorem stvoření. Je posvátným vzorem obsahujícím veškerou geometrii života, tak jak ji známe na planetě Zemi. Je to symbol primárního zdroje všech fyzických forem ve vesmíru, buněk i atomů. Zobrazuje energii, život, jeho dělení a spojení mezi vším existujícím. Byl nalezen ve všech starých kulturách po celém světě, na všech kontinentech. Je zakomponován ve složitých vzorech a výzdobách staveb všech náboženství a zdobí i rituální předměty přírodních národů. Má neuvěřitelně dokonalé proporce a jeho konstrukce pojímá zákony matematiky i fyziky. Nacházíme v něm duchovní zákon alchymie, zákon jednoty – jedno je vše – vše je jedno.

Otevřete Atlantské srdce… Naladíte se na pátou komoru svého srdce a svůj vnitřní pár.

Atlantské srdce, je Mistrovská čakra nacházející se nad srdeční čakrou. Je v ní moudrost a světlo Zlatého Věku Atlantidy.

Starým alchymistickým zasvěcencům a také vědě a medicíně je už dlouho známá pátá srdeční komora, zvaná „hot spot“ /horký bod/. V roce 1920 oznámil americký lékař Otoman Zar Adusht Hanish, že objevil božský atom, jehož sídlem je pátá srdeční komora. Jde o vzduchoprázdnou buňku tvořící dokonalé vakuum. Hanish ji vyfotografoval a milionkrát zvětšil, aby byla vidět pouhým okem. Vypadala jako bezpohlavní, dospělá lidská postava, jež působí mladistvě. Dokonalý obraz, věrná podoba stvořitele, se nachází v Kristově plameni v srdci každého člověka. Tento „člověk srdce“ je prvotním obrazem vycházejícím z Boha a tedy zformovanou a formující tvořivou silou lidské postavy. Je sídlem božství, které odsud přes korunovou čakru vychází a je trvale spojeno s prvotním zdrojem.

Podíváte se na svůj minulý život v Atlantidě, naladíte se na svého atlantského archanděla, nakreslíte si atlantskou pečeť a mnohé další…
Program:

– minulý život v Atlantidě

– léčení pomocí fialového plamene

– návštěva Poseidonova chrámu

– navázaní spojení s křišťálovou lebkou

– otevření Atlantského srdce

–  pátá komora srdce a Božská jiskra

– naladění se na svou vnitřní ženu, muže i pár

– setkání se svým vnitřním dítětem

– aktivace 13-ti čaker v barvách páté dimenze

– naladění se na energie mistrů Atlantidy

– léčení v Atlantských chrámech a pyramidě

– návštěva chrámu Obnovy s Květem života

– karta s Atlantským andělem a archandělem

– navýšení vibrací

Místo: Dům Rukou Světla, Liblická 5, Praha 9 – Hloubětín

Datum a čas: 19. 09. 2015, 10:00-16:00, cena: 1300,- Kč

Přihlášení na kliceksrdci@email.cz

Platba na účet: mBank 670100-2210794434/6210 VS: 1909

Těším se na vás – Antalii

UPOZORNĚNÍ:
Tento text je možné dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojený odkaz: www.kliceksrdci.cz/

Ke kurzu dostanete skripta. 😉

Více zde: http://www.kliceksrdci.cz/news/atlantske-energie-1/