ÁRIOVÉ – 3.11.2015 – SITUACE KOLEM BĚŽENCŮ Z DUCHOVNÍHO HLEDISKA
To co se děje u Vás teď není nic nového, jsou určité cykly, které se opakují. Mnozí je znáte pod pojmem stěhování národů. Co si pod tím představit je srozumitelné. Z určitých důvodů se část populace jistého teritoria stěhuje jinam z důvodu přežití, či extrémního omezení jejich svobody. Ale způsoby, které toto vše doprovázejí mohou být rozdílné. Lidé západní civilizace, kteří si zvykli na vcelku pohodlný způsob života jsou médii uváděni do strachu, že o svůj životní standard přijdou, že dokonce mohou být ohroženy jejich vyznávané jistoty. Co za tím vším stojí? Manipulativní síly, které se snaží lásku probouzejících se lidských srdcí zastavit, vyburcovat jejich ego, aby se projevilo svou jangovou či jinovou energií. JANGOVÉ EGO se dá do boje a halasí proti všem těmto lidem. Nebojí se síly, zastrašování ani manipulace. JINOVÉ EGO se hroutí do strachu a tuto energii, podporovanou médii, vydatně produkuje.
Řekli jsme, že na planetě nastal obrodný proces probuzení lidských srdcí. Pokud by lidé tomuto dění v sobě dali prostor, celou situaci s běženci by chápali srdcem, pomohli by a vše by se dělo klidně v rámci solidarity. Nic z jistot západní civilizace by nebylo ohroženo. Takto uvažuje srdce. Náhled ega je jiný, cítí se ohrožené a jedná jak vidíte sami kolem sebe. A teď milí, že toto je záměr zvrácení procesu přechodu planety i lidí do světla, to je vcelku jasné. Síly nepodporující světlo, kterých je na Zemi ještě dost, se radují ze svého úspěchu, ale je to krátkozraké. Síla světla, proudící na planetu a práce probuzených lidí dávají velice optimistický výhled, že lidstvo tento typ překážek zvládne. A tak Vás prosíme, vysvětlujte lidem, ať se na celou situaci podívají srdcem, světlo a lásku posílají všem běžencům, ale i sobě.
Rádi bychom Vám řekli ještě jednu věc – kdykoliv vyvstane problém, je jedno, jestli jednotlivce či společnosti, tak už v samém zárodku nese řešení. Jen je potřeba se na něj podívat srdcem, pak najdete optimální řešení pro všechny, nebo egem, pak se najde řešení většinou jen pro jednu stranu. Sami vidíte, jak se na problém utečenců Vaše společnost dívá – egem. Ale Vy máte možnost tento způsob zvrátit, prociťte se do situace lidí, kteří opustili své domovy srdcem. Láska, sjednocená srdcem dokáže to, čeho ego nikdy nebude schopno, činit zázraky  a pohnout zemí i lidmi. Je to tak drazí.
   Vaši Áriové


 Moji milí, to co právě teď prožíváte na emocionální úrovni v souvislosti s obrovskou migrační vlnou do Evropy je jedno VELIKÉ ZRCADLO. Mnozí z Vás zažíváte emoce s tímto spojené, jaké jste ještě nikdy ve svém životě nepocítili. Každému jednotlivci žijícímu svůj relativně poklidný život ve stabilní Evropě, kde až na výjimky od 2. světové války k žádnému většímu konfliktu nedošlo, se zrcadlí přesně to, co si potřebuje buď zpracovat, nebo odžít.
Vstoupili jsme do VĚKU VODNÁŘE, kde jsou podporovány energie spojení lidí dohromady, připuštění si svých stovky let potlačovaných pocitů a potřeb, odpovědnosti pouze sám za sebe a samozřejmě opuštění zajetých schémat a vykročení směrem do světla.
Věřte mi, že tento proces STĚHOVÁNÍ NÁRODŮ velmi urychlí transformaci a posun do světla, i když to bude některé bytosti bolet. Nemusím Vám říkat, že problémy budou mít materiálně založení lidé, kteří odmítají duchovní hodnoty a bezohledně na vzniklé situaci chtějí zbohatnout. Dneska už VESMÍRNÉ ZÁKONY fungují velmi rychle, takže kdo je zná a žije v souladu s nimi, vnímá potřeby své duše a uvědomuje si a přijímá vše, co jemu osobně tato migrační situace zrcadlí, ten se nemusí vůbec budoucnosti obávat.
S láskou Vaši Áriové


Áriové mě zavedli do zahrad Matky Země a předali následující poselství:
Zahrady Matky Země jsou tu také pro všechny. Když tu budou procházet jiní lidé, nebudou ti vadit, protože tu máš otevřené srdce. Stejně tak to zkuste žít stále. Nemáte u Matky Země ani pocit vlastnictví, ani ohrožení. Jen proto, že jste si to tu „nekoupili“? Ale které z těch věcí, o kterých si myslíte, že je vlastníte a které chcete bránit, vám opravdu patří? Vše je Matky Země a všech jejich dětí.Stejně tak jako v jemnohmotném světě. Celým tímto procesem našly temné entity jen další možnost jak zarazit a zavřít ta pomalu otevírající se srdce všech lidí. Tu obrovskou lásku lidského srdce, kterou nemohou zastavit, proti které nemají žádnou šanci. Tedy ji uzavírají při jejím zrodu, přímo v energetickém poli jednotlivých lidí a národů uměle vyvolaným strachem a odporem. Protože, kdyby se lidská srdce všech lidí jen o pár stupínků otevřela s dopadajícím světlem a vlnou vzestupu všech služebníků světla i všech lidí, temné entity by definitivně ztratily Zemi jako velmi důležité „hrací pole“.
Z tohoto důvodu strategicky rozdmýchávají ohniska sváru, ovlivňují vojenská řešení vlád a zejména sdělovací prostředky. TA VÁLKA NENÍ V SÝRII, TA JE VE VAŠICH SRDCÍCH. V nich se svádí rozhodující bitva. Je jen na vás, zda tuto hru s nimi budete hrát, nebo po způsobu mistrů vše přijmete a necháte projít. Vy sami ve svém nitru, ve svém srdci jste v naprostém bezpečí, obklopeni dostatkem a láskou, stejně tak jako všechny bytosti. Stačí si toto jen uvědomit a s láskou přijmout.
Jste tvůrci
Jsme tvůrci
Já jsem
S láskou vaši Áriové


Boj temných entit o ovládnutí planety. Entity jdou, jak víte, po lidském strachu a jejich doménou je dezinformace. Hra s informací, vytváření realit bez lásky, udržování a vývoj pyramidálních systémů – to je tvorba temné strany.

Pokud chcete vysokovibrační láskou rozbít pevný systém bez hmoty a bez emocí, je třeba opravdové víry, světla a trpělivosti v čase. Být pevný ve vyzařování lásky znamená opustit veškerou pevnost a stát se proudem tvůrčí energie univerza.
Schémata a programy temné strany silně usazené v myslích, čakrách a tělech lidí mají jeden háček. Temní staví pevné konstrukce, ale tělo a lidská bytost vůbec je utkána ze světelných vláken a ta jsou živá. Proto, aby se v člověku udržel temný systém, je třeba ho stále vyvíjet a doplňovat, je třeba ho znovu ukotvovat, neboť lidské světlo je proměnlivé, jako ostatně veškerý život.
Proto jsme se nechali spoutat civilizačními lákadly, prudkým vývojem, stále novými a novými technologiemi a jejich nutnými upgrady. Celý tento systém je takto nastaven, protože se musí neustále obnovovat, aby se udržel. Proto zrychlení, kterým jsme uvěřili. Proto technické pohodlí, které nás vlastně ničí. Nechali jsme se spoutat schématy, která považujeme za vlastní, a díky nimž temný systém sami udržujeme.
Jenže přirozenost lidské bytosti je život sám. Život, proměna, láska, světlo. Je tedy z hlediska temných sil potřeba ho neustále ničit a utlumovat a strach je k tomu vhodným pomocníkem. Strach snižuje energii, uzavírá a rozděluje. Strach činí lidské bytosti snadno ovladatelné. V době internetu je pro temné síly další možností, jak oddělit lidské bytosti, dezinformace, zahlcenost zprávami a vyvolání paniky. To jsou cesty vedoucí k trvalému udržování strachu.
Nedejte se, drazí. Vnitřní radost a láska nepotřebují vnější zdroje.  Prýští samy, aniž byste se museli snažit, jediné, co musíte, je otevřít jim cestu. Jsou to mocné zbraně proti zlu a temným, neboť vysokovibrační láska rozechvívá struny vesmíru do veliké dálky. Ozvěna vašeho štěstí se nese a zaplavuje daleké okolí.
Vydržte a uvědomujte si  neustále tuto skutečnost, drazí. Temní touží po tom, abyste na lásku a štěstí zapomněli, protože vzít vám je nemohou, vyvěrají totiž z vašeho zdroje.
Vaši Ariové


Všichni z vás si teď uvědomují energii Tvůrce, přijali jste vaše esence, ale zatím s nimi neumíte vědomě tvořit. Je na každém z vás, jak tyto energie uchopíte a zda se opravdu považujete za tvůrce. Energie tvůrce je nejvyšší energií tvořivosti a můžete tvořit vše, i tvoření zázraků. Nejvíce záleží, jak máte otevřené srdce a umíte soucítit s druhými bytostmi. To se nedá naučit, to je proces tvůrce a pak také, jak věříte sobě a tomu, co tvoříte, svým záměrům.
Takže se napřed zaměřte na zámky svého srdce a snažte se je ve všech úrovních postupně otevírat, vaše dušička a bytosti světla i energie znovuzrození vám rádi pomohou, když je požádáte.  Pracujte vždy ve středu svého srdce, to také trénujte, ztište se a až pocítíte klid a mír, tak čistěte. Tím, že se odstranila energie matrixu a máte mnoho pomocníků, je pro vás cesta otevřena. Také soucítění a pomoc utečencům je absolutně součástí Tvůrce. Bez soucítění není opravdové lásky a to je třeba si uvědomit. Je to zkouška jak pro vás, tak pro celou planetu, jak se zachováte. Je třeba měnit zažitá schémata strachu a proto se to i tímto způsobem  urychluje. Když budete hodnotit a vše kritizovat, dostáváte se do starých energií dogmat. Naopak je třeba žehnat, vysílat lásku a být vzorem a pomáhat, tam, kde to jde.
Dělejte nové záměry pro sebe i pro Zemi, žehnejte. Mnoho nemocných lidí se může právě vyléčit přes nové záměry a energie Tvůrce, které je třeba ale opakovat 33x, aby se záměr mohl změnit. Vyzkoušejte si to sami a uvidíte, jak se vám zvýší vibrace a jak se budete dobře cítit a dotknete se i energie zázraku, pokud tomu opravdu věříte.
S velikou láskou, Áriové
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky přijala Eva P., Pavlína K., Lucie N., Lenka Z., Míňa – (www.transformace.info). Tento text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivním odkazem.