Áriové – 26.7. 2016
Drazí, na tuto dobu, která se teď na planetě otevřela, čekaly všechny bytosti Světla celého Veškerenstva. Není to nadsázka. Pro vás konečně nastává čas předání vašeho uceleného poznání nejen Zdroji, ale i všem bytostem Světla, které na to již čekají. Bytosti Světla sledují vývoj na Zemi a po všech peripetiích s temnou fází, kterými jste procházeli, se již těší na síť Sdílení všech bytostí Veškerenstva. Vědí, že na zákla dě vašeho hlubokého a uceleného poznání máte právě vy být tvůrci celé této nádherné sítě Sdílení všech bytostí Světla Veškerenstva.

Drazí, otevírá se před vámi epocha světelného lidství. Vy si ještě mnozí nejste schopni uvědomit, co to znamená, ale cesta je již otevřená, je to cesta srdce, tzn. cesta lásky, tvořivosti a vzájemného sdílení v lásce. Máte teď před sebou období tzv. přechodu. Snažte se být ve všem, co děláte, ve svém srdci. Jedině srdce vám totiž napoví, co dělat, jak dělat a jak dál. Budou vám vyvstávat ještě takové temné ostrůvky pochybnos tí, strachu, nevíry. Uvědomte si je, vím o tobě, s láskou tě přijímám, odevzdávám do světelné sítě, Zdroji. Potřebujete se každý od těchto svých neláskyplných energií očistit. To bude teď vaše prioritní záležitost. Až se této emoční zátěže zbavíte, rozvine se váš tvořivý potenciál. Zhmotňování již není teoretickou záležitostí. Je tu celá plejáda bytostí Světla a Veškerenstva, která vám chce pomáhat. Přináší vám mnoho darů pro planetu, lidstvo i pro vás, jako jednotlivce.

 

A co nakonec – planeta Země je již trvale ve vysokovibračních úrovních galaxie, je součástí rodiny světelné federace se všemi právy a ochranou.

 

Vyjděte drazí, tento čas je váš.

 

Áriové

 


 

S láskou žehnej všemu, co přichází. Celé vědění „miliony knih“ vašeho poznání jsou pro vás již otevřeny, abyste se propojili s moudrostí svého bytí. Vše jste zatím vnímali na nevědomé úrovni a nyní vaším rozhodnutím a zvědoměním svých zkušeností, darů poznání se můžete posunout o krok dál. Uvědomit si, že některé své kroky opakujete zbytečně a již netvoříte novou zkušenost. Tento cyklus nyní ukončujete a i t oto je jeho důležitou součástí. Přijetím všech svých částí, všech svých poznání a zkušeností na vědomé úrovni se posunete o krok dál k procítění a přijetí sebe jako tvůrce.

 

Vítejte bohatství svých poznání a zkušeností a vytvořte z nich svou mandalu tvůrce.

 

S láskou Áriové

 

 

Poznámka: Áriové jsou láskyplné, moudré bytosti 1. dimenze, našeho Zemského krystalu.

 

http://www.transformace.info/index.php?option=com_content&view=article&id=2010:ariove-267-2016&catid=37:pijata-vnitni-cestou&Itemid=128

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky přijala Eva P. a Lenka Z. – (www.transformace.info). Tento text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivním odkazem.