ÁRIOVÉ – 11.8. 2015
Jaké kroky udělat v době, kdy Vás stále více atakuje temno.
Co nám Áriové chtějí říci k misi na Ukrajině.

Tato doba má několik vrstev. Dosud neprobuzení lidé se točí ve svých karmických kolech a veškerou pozornost věnují odžití či zpracování své karmické zátěže. Ve 2. vrstvě jsou lidé, kteří již duchovně pracují, ve větší míře si už karmickou zátěž zpracovali a kteří s temnými entitami mají určité zkušenosti. Jejich snahou je duchovní růst, tedy zvyšování svých osobních vibrací.
Pozvolna se tedy mohou dostat do potencionálního zájmu temných entit a je zřejmé, že temné entity budou sledovat dynamiku jejich dualitního vývoje. Ve 3. vrstvě zájmu temných entit jsou lidé s vysokou osobní vibrací, kteří již naplňují své poslání. Tato skupina lidí je ostře sledovaná, protože přestup do světelného lidství je nejen teoreticky, ale i prakticky dohledně možný. Pokud patříte do 2. či 3. skupiny, měli byste si uvědomit svou energii, kterou máte jako tvůrci. Temných entit se není třeba bát, přistupujte k jejich zásahům do vašeho bytí realisticky. Používejte světelný trojvysavač, požádejte o pomoc bytosti světla a zůstávejte v klidu. Tato doba je dobou přechodu do světla a v Božím plánu je tento přechod nezvratný. Temné entity svými pokusy se jej jen snaží zpomalit. Více k tomuto tématu není třeba dodat. Zůstaňte v klidu a uvědomujte si svůj obrovský tvůrčí potenciál.
Na misi na Ukrajině se tohoto tématu dotknete několikrát. Budete pracovat ve spojených energiích jako tvůrci. Bude to velice přínosná mise pro celkové současné klima na Zemi. Vzestup světelných energií, drazí, je nezvratitelný.
Vaši Áriové


Temná fáze se dostává pod soustavný tlak. Její reakce se Vám zdá býti značná. Cítí se bytostně ohrožena ve svých základech. Ač jste pod tímto tlakem, začínáte pociťovat novou energii tvůrců. K tvoření je třeba lehkosti, kterou se Vám nyní snaží druhá strana neumožnit. Vy se, ale, tvůrčím způsobem přes vše přenesete. Dostává se Vám nové podpory z Jinové Země. Podpora se zesílí po dosažení určitého stupně Vašeho vývoje do úplně jiných, pro Vás zatím neuchopitelných dimenzí, které pak dokážou zcela novými způsoby narušit a přetransformovat mechanismy a soustavy moci na planetě. Těmto změnám jste již nablízku. Snažte se i v této době přijímat vše s lehkostí a vytvářet si v sobě prostor pro tvůrčí energie, které se budou i nadále posilovat. Není jiné cesty.
Ukrajina, jakoby podoba duše – mnohdy zraněná, rozlehlá, široká.
Kolikeré poznání v sobě ukrývá. Něco nového zde začíná.
Dovolme si to pochopit, uchopit, uvolnit, dát prostor.
Je to jakoby obraz lidského nitra, které se začíná nadechovat.
Vciťte se do něj a nechte rozeznít. Zaslechnete píseň, která Vám srdce otevře.
S láskou Vaši Áriové


Milovaní, víme, že v této době je pro vás někdy opravdu těžké nenechat se ovládat emocemi a problémy, které řešíte. Chtěli bychom vám předat nabídku pomoci od bytostí Duté Země a bytosti zemského krystalu. Právě pro dobu, kdy sílí střety obou polarit energií, jsou v určité vrstvě zemského krystalu uloženy obrovské krystaly, zásobárny a podpora energií. Jsou připravené navázat se na kódy Matky Země a služebníků světla a spojenou  silou vašich srdcí se aktivovat. S láskou se můžete obrátit s prosbou o podporu a spolupráci na bytosti Duté Země. I v Duté Zemi jsou další podpůrné energie pro vás i Matku Zemi. Navíc vaší spojenou energií s Matkou Zemí a Dutou Zemí se aktivuje další úroveň pyramidálního systému Země. Tato aktivace je již velmi očekávána v celém systému centrálního Slunce. Aktivovaný pyramidální systém Matky Země se pak propojí s pyramidálními systémy okolních planet a hvězd a to co bude následovat, se dá nazvat zázrakem. Otevřou se naprosto nové koridory energií pro Zemi pro přechod do 5.dimenze. V těchto vysokých vibracích se zároveň budou aktivovat a propojovat vaše osobní pyramidální systémy a vy pocítíte příliv energie a podpory. Milované lidské bytosti, objímáme vás láskou a svou podporou, vaše srdce nádherně září a jsou obrovskými světelnými pochodněmi.
Vaši Áriové


Teď je pro všechny dost složité období, strachy a obavy z budoucnosti, sucho a emoce. Vše se aktivuje a urychluje, ale je to pro uvědomění a zlepšení nových energií zde na Zemi. Jak je změnit – právě tím, že si věci přes emoce uvědomujeme a řešíme je. Lidé, kteří duchovně nepracují mají zmatek, chaos a strach a drží se starých schémat a nechtějí je pustit a tím ovlivňují druhé. A to samozřejmě využívají temné entity a tento chaos zvyšují, aby nastal absolutní zmatek a strach. Teď je na vás, abyste svým přístupem a energiemi ukázali cestu a pomáhali druhým, zvýšili energii lásky, soucítění. Je třeba vysílat lásku a soucítění utečencům a ne je odsuzovat. Mnoha lidem na Zemi scházejí běžné jistoty a cítí se vykořeněni a proto potřebují vaší pomoc. Udělejte společnou meditaci a vyšlete jim lásku, soucítění, energie klidu, míru a harmonii a tím jím nejvíce pomůžete. Vůbec společné meditace za dobré věci jsou dnes velmi užitečné, tak tím pomáhejte.
/Krátkým a láskyplným propojením přes naše  srdce jsme společně vyslali energie lásky,míru a harmonie všem utečencům a vyhoštěným lidem a ukotvili je do energetického obalu Země a pak přišel arch. Uriel a poděkoval nám  a předal poselství. /viz Honzík*/.
Mise na Ukrajinu je pro lidstvo určitý mezník mezi starými a novými energiemi. Každý z vás, kdo bude na misi, je zástupcem určité energie, které se propojí vzájemně a  vytvoří nové možnosti pro vaši tvořivost a přijetí nových kódů pro 5.dimenzi. Přijde zásadní zlom v uvědomění si sama sebe jako tvůrce a zde vše pochopíte a přijmete. Budete spolupracovat s bytostmi Duté země a ukotvovat různé kódy, které přes Dutou Zemi zde čekají na vytvoření nových změn a záměrů pro Zemi.Každý z vás dostane určitou paletu barev a energií   a bude tvořit. Každý se dotkne přes své srdce své podstaty, hloubky, moudrosti a pak vaše propojené energie budou vytvářet ve spolupráci s velkým množstvím světelných bytostí, které na tuto misi čekají , novou matrici pro 5.d. Žehnáme vám a těšíme se na naše vzájemné propojení a velké změny, které se tu odstartují. Žehnejte sami sobě a všem blízkým, žehnejte své zemi, lásce, míru denně a uvidíte, jak krásné časy pak nastanou.
Vaši Áriové


„Moji milí, tato doba je velmi významná. Bylo by dobré, abyste se více spojovali dva a více duchovně jdoucích pracovníků světla a posílali denně lásku, něhu, fialový paprsek a 13. Duhový paprsek do energetického pole lidstva. Výrazně tím pomůžete všem lidem na planetě i světlu, které tak bude moct ke všem lidem výrazně proniknout.
Nepodceňujte se drazí, síla vícečlenných skupin je obrovská. Samozřejmě pomůže, když si najdete chvilku a budete světlo posílat i jednotlivci. Každý kousek je dobrý. Propojte se při tom s námi, Archanděly, Elohimy (tvůrci světů), anděly a se všemi bytostmi lásky a světla a požádejte nás o maximální možné zesílení energií lásky, které posíláte. Takto i jako jednotlivec můžete pomoct obrovským způsobem. Věřte si a vytrvejte prosím.
Dále prosím nepodceňujte sílu vizualizace a při posílání lásky a světla si vytvářejte představu, jak to všechno přichází ke všem lidem na planetě Zemi. Výrazně tím posílíte účinek a sílu světla. Jen prosíme, nedávejte do toho své konkrétní představy, co by energie, které posíláte, měly dělat. Tím byste tyto energie výrazně oslabili. Nepochybujte o tom, že energie lásky a bytosti lásky a světla, které žádáte o zesílení těchto energií, ví naprosto přesně, co s nimi mají dělat. Pošlete je s čistým záměrem rozšíření lásky a světla na planetě Zemi a už se nestarejte a neurčujte jak se to má stát.
Děkujeme vám, velmi si vážíme každého z vás a vaší jedinečné cesty, kterou jdete a přispíváte láskou pro nejvyšší dobro všech.
Vaši stále přítomní Áriové.“


Co teď hýbe světem? Střet světla a temna. Jaké kroky můžeme udělat v této době, kdy nás stále více atakuje temno.  Co nám Áriové chtějí říct k misi na Ukrajině.
Drazí duchovně jdoucí, Vaším hlavním úkolem je nést světlo, šířit ho a jít příkladem zatím neprobuzeným, kteří tolik na Vaše světlo čekají, i když to mnozí zatím nahlas nepřipouštějí. Není divu, že temná strana má pohotovost. Nebojte se toho. Víme, že se často necítíte dobře, ale ani na chvilku NEPOCHYBUJTE, že to nezvládnete. Kromě osvědčené metody – zůstat ve svém srdci – zkuste ve chvílích nouze opustit Zemi a dívat se na svoje fyzické tělo shora. Ocitnete se nad temnými entitami a tento fakt už sám o sobě pomůže celou situaci zvládnout. Svůj životní styl okořeňte tvořivými nápady, vědomě vysílejte pozitivní myšlenky a pokud Vás zachvátí jakýkoliv strach, okamžitě jednejte. Když si požádáte o invenci, Vaše Duše, Andělé, nebo my Vám vždy ukážeme cestu.
Vaše mise na Ukrajinu je skutečně velmi důležitá. Jak jste již asi mnozí slyšeli, tak Česká kotlina je v současné době DUCHOVNÍM CENTREM celé planety a přijímá pozitivní energie z míst na Ukrajině a z Bílých Karpat. Tento světelný proud se k nám táhne až ze Sibiře a temné síly na východě Ukrajiny dělají co mohou, aby tento tok alespoň zeslabily. Vaším úkolem je otevřít ještě více kanál světla ze Sibiře, který se kumuluje nad Ukrajinou a potřebuje nabrat ten správný směr přes Slovensko k nám. Západní, Jižní a Severní Evropa čeká až se k ní přes naší kotlinu tyto úžasné energie dostanou. Půjde to potom všechno VELMI VELMI rychle. Čeká nás krásná doba, tak si užijte Ukrajinských – potažmo Sibiřských – energií a dejte jim ten správný směr.
S láskou Vaši Áriové
   * Poelství AA Uriela, které přijala Eva Puklová   AA URIEL – K temným entitám   1,5 minuty

Záznam je  vložen do datové úschovny, odkud, po aktivaci odkazu si můžete toto poselství i jen poslechnout, nebo si to stáhnete do svého PC.  Jednoduchost provedení a nabídka možností záleží na nestavení vašeho PC.
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky přijala Eva P. Zdeněk K., Karin L., Míňa N., Honza a Pavlína K. – (www.transformace.info). Tento text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivním odkazem.