Aramejský otčenáš
Ty, jenž zrozuješ! Otče-Matko kosmu,
vše, co se hýbe, Ty tvoříš ve světle.
Soustřeď v nás své světlo, ať je k užitku:
jako paprsky majáku ukazují cestu
Sjednoť naše „já mohu“ se svým
Ať vroucí přání tvého srdce
spojí nebe a zemi skrze naši harmonii.
Dopřej nám náš denní chléb a vhled,
oživ zemi v nás: pak pocítíme hlubokou
moudrost, která vše udržuje
Uvolni lana chyb, které nás svazují,
jakož i my pouštíme z rukou vlákna,
jimiž držíme viny ostatních
Nedej, aby nás oklamal povrch věcí,
ale osvoboď nás od toho, co nás zdržuje
Z Tebe se rodí vůle vševládnoucí, život a síla k činu,
píseň, která vše odívá do krásy
a obnovuje se od věků do věků.
Amen.