Na festivalu Evolution se se zájemci podělily o své několikaleté zkušenosti z domácího vzdělávání, o vhled do různých alternativních modelů vzdělávání, i o vize budoucích možností a posunů v této oblasti ….