Anatomické složení těla

Je téměř každému známé z čeho se jeho tělo skládá a naučili jsme se s ním dobře, pěkně i nehezky zacházet.

Dobré zacházení přináší sílu i přiměřené nacházení dalších rozsahů energie v tomto těle. Uvědomujeme si postupně, že tato energie prochází nejen tělem fyzickým, ale rozpíná se i kolem něj, vně.

Pěkné zacházení nás přiměje vnímat víc a více tuto sílu venku a snažíme se poznávat kudy a jak prochází.

Nehezké zacházení způsobuje zkázu a zánik osobnosti.

Proto buďte bedliví při hledání oborů, které Vás vedou k poznání těchto sil ve Vás i kolem Vás. Věnujte se poctivě a čestně rozvoji svého anatomického i energetického těla, neboť jen tak je člověk celistvý a schopný uskutečnit svůj cíl se kterým přišel na Zemi.

Nenechávejte si zcizit neoddělitelnou část Vaší osobnosti.

Buďte oddáni své duši a nechte se jí vést.

Daniel Matoušů