Americký prieskum zameraný na kontakty s mimozemskými civilizáciami od januára dostupný aj pre slovenských a českých záujemcov.
Milí priatelia,

Radi by sme pozvali čitateľov a všetkých českých a slovenských záujemcov, aby sa zúčastnili prieskumu, ktorý skúma kontakty s mimozemskými civilizáciami. Tento prieskum zostavila americká nadácia FREE. Nadácia bola založená už zosnulým americkým astronautom Edgarom Mitchellom, ktorého mnohí určite poznáte ako priameho účastníka misie na mesiac pod názvom „Apollo 14“. Prieskum sa vykonáva v mnohých jazykoch a na jeho uskutočnenie dohliada tím výskumníkov v jednotlivých krajinách.

Cieľom prieskumu je zhromaždiť základné informácie od jednotlivcov, ktorí nejakým spôsobom zažili kontakt s UFO, ET, alebo mimozemskou civilizáciou, respektíve majú pocit, že s mimozemskými civilizáciami nejakým spôsobom komunikujú, či už telepaticky, myšlienkami, emóciami, za použitia citov, alebo majú pocit, že mimozemské civilizácie ich nejakým spôsobom pozorujú, respektíve majú o nich z nejakého dôvodu záujem. Prieskumu sa môžu zúčastniť aj tí, ktorí nemali vlastný zážitok s UFO alebo ET, ale sú presvedčení o tom, že medzi nimi a predstaviteľmi mimozemských civilizácií existuje nejaký kontakt respektíve prepojenie.

Všetky osobné údaje, ktoré dobrovoľne poskytnete v rámci prieskumu budú dôverné a nikto okrem členov nášho výskumného výboru nebude mať prístup k Vašim osobným údajom, ak sa ich v rámci formulára rozhodnete poskytnúť. Môžete sa však rovnako rozhodnúť zostať úplne v anonymite, respektíve poskytnúť pseudonym (fiktívne meno), ak sa tak rozhodnete. Vyplnené dotazníky budú sčítané a uzamknuté na bezpečnom mieste.

Prieskum v slovenskom jazyku bude dostupný na nasledovnom linku od 6. januára 2017:

https://www.surveymonkey.com/r/LVQMSB2

Ďakujeme za pozornosť a tešíme sa na vysokú účasť respondentov v prieskume.

Reinerio Hernandez, J.D., MCP, PhD. kandidát,

spoluzakladateľ a člen predstavenstva nadácie FREE

Mgr., Bc, Julia Sellers, BA HONRS.

spisovateľka, lektorka, konzultantka a publicistka pre oblasť duchovna (špecializuje sa na mimotelové zážitky), zástupkyňa prieskumu kontaktov s mimozemskými civilizáciami americkej nadácie FREE pre oblasť SR a ČR.

P.S. V prípade akýchkoľvek otázok ohľadne prieskumu, kontaktuje prosím Juliu Sellers na jej fan FB: Julia Sellers (autor), respektíve cez kontaktný formulár na autorkinej webovej stránke: http://www.juliasellers.sk/

Súvisiace linky:

www.experiencer.org

www.juliasellers.sk

Fan FB: Julia Sellers (autor)