NASTÁVÁ ČAS PRO LIDSTVO A PLANETU: PROBUZENÍ LIDSKOSTI V NÁS. JAKMILE SE V LIDECH, LIDSTVU OPĚT PROBUDÍ LIDSKOST, BUDE TO ZNAMENAT OBROVSKOU SÍLU, NEZMĚRNÝ POTENCIÁL PRO CELÉ SPOLEČENSTVÍ LIDÍ A PLANETU. MOŽNÁ I URČITOU VÝJIMEČNOST. CO JE TO TEDY LIDSKOST – LIDSTVÍ V NÁS? JAK JI MŮŽEME V SOBĚ PROBUDIT? A JAK JI MÁME ŽÍT A PŘEDÁVAT DÁL?