Dokončení přijetí světového světelného systému a energie 4. dimenze.