Alternativní ekonomická reforma

Chceme všem, kterým není lhostejný osud naší země – České republiky – budoucnost naše i našich potomků, nabídnout alternativní návrh ekonomické reformy a nového uspořádání naší společnosti. Chceme ukázat, že slovaVOLNOST, ROVNOST, BRATRSTVÍ mohou získat díký našemu alternativnímu návrhu reálný smysl i význam.

Chceme ukázat, že svobodná volba občana ve spojení s odpovědností za jeho volbu není utopickou představou v životě člověka, ale je jediným možným principem pro smysluplný a svobodný život každého jedince ve společnosti. Chceme ukázat, že alternativní ekonomický systém společnosti je postaven nejen na smysluplné konkurenci, ale což je podstatnější, na neomezené kooperaci všech vrstech společnosti.

VOLNOST = svobodná volba + osobní odpovědnost. ROVNOST neznamená rovnostářství. BRATRSTVÍ = kooperace všech vrstev společnosti.

čtěte více: http://ekonomickareforma.cz/ormeggiare/index.html