Alfred Strejček – Utajené poselství a Promluva k mladému muži, dva texty, které promlouvají i k dnešním dnům, jak a koho volit.
Umělecký přednes na setkání České Konference 17.11. 2012