AKTUALIZOVÁNO: TRANSFORMACE KARMICKÉ ZÁTĚŽE ŽIVOTA + JAK PRACOVAT SE ZDROJOVOU ENERGIÍ
DOPLNĚNY NOVÉ INFORMACE (pozn. redakce)

Pokud se nám v našem životě dějí neláskyplné věci a dotýkají se nás emočně, byť i jen skoro neznatelně, je to „ZRCADLO“ našeho vnitřku – takto jsme se chovali v tomto, nebo v jiných životech.

 

Co s tím?

 

   1. Přijmout to svým srdcem, i když zrovna nechápu, proč se mi to děje.

2. Transformovat karmický dluh s konkrétním člověkem, který se ke mně chová neláskyplně.

3. Transformovat neláskyplné energie „tzv. 3.kroky“, s konkrétním člověkem, který se ke mně chová neláskyplně.

4. Transformovat karmické způsoby života, které mi konkrétní člověk, který se ke mně chová neláskyplně zobrazuje.

5. Vrátit si s konkrétním člověkem, který se ke mně chová neláskyplně energie.

Pokud mám toto vše s konkrétním člověkem v pořádku, pak se k nám chová láskyplně. Toto si sami ověříte v praxi. Někdy se to zlepší okamžitě po transformaci karmického dluhu, někdy musíme učinit víc kroků najednou.

 

Tak tedy obavy stranou a hurá do toho, stojí to za to. :o)

 

PŘED KAŽDOU DUCHOVNÍ PRACÍ POKUD JE TO MOŽNÉ:

 

1.      Uvědomím si svou srdeční čakru (pro lepší procítění si mohu na srdce položit ruku) a provedu sedm hlubokých nádechů a výdechů do srdeční čakry. Při nádechu si v duchu říkám Já jsem“, při výdechu si v duchu říkám Boží přítomnost“.

 

2.      Uvědomím si universální bílé světlo nad hlavou, spustím široký proud paprsků na celou místnost a celý se do něj zabalím. Poté spustím široký proud světla do své dvanácté čakry (kdo pracuje se sedmi čakrami do své sedmé čakry) a nechám universální bílé světlo v čakře horizontálně rotovat (neurčuji směr rotace, pouze ji sleduji), po chvíli sestoupím universálním bílým světlem o čakru níže a opět nechám universální bílé světlo v čakře horizontálně rotovat. Takto sestupuji po jednotlivých čakrách až do nulté a odtud pak sklouznu „světelnou skluzavkou“ dolů k Mamince zemi a posadím se do „Růžového loubí“(vizualizuji si ho), vedle zemského krystalu, kde provádím čištění a meditace.

 

3.      Pronesu nahlas, nebo v duchu – „Já jsem, já jsem ta mocná Boží přítomnost ve mně a svým srdcem a světelným mozkem přijímám světlo i tmu své cesty“ – procítím obsah ve svém srdci – „Teď“ (sedm hlubokých nádechů a výdechů)

 

4.      „Já jsem, já jsem ta mocná přítomnost boží ve mně a svou zdrojovou energií, kvantovým způsobem, krystalickou energií a energií znovuzrození transformuji veškeré bloky vůči transformaci, kterou teď budu dělat, (např. karmické zátěže….) TRANSFORMUJI TEĎ“. (sedm hlubokých nádechů a výdechů)

 

5.      „Já jsem, já jsem ta mocná přítomnost boží ve mně a svou zdrojovou energií, kvantovým způsobem, krystalickou energií a energií znovuzrození transformuji veškeré emocionální stopy vztahující se k tomuto tématu, TRANSFORMUJI TEĎ“. (sedm hlubokých nádechů a výdechů)

 

6.      Je vesmírně důležité být při duchovní práci (nejlépe 24 hodin denně :o)) ve svém srdci – to znamená cítit své srdce. Pak je účinnost transformace na 100%. Pokud to děláme hlavou a vše jen odříkáme, je účinnost transformace téměř nulová.

 

Jak postupovat při práci se Zdrojovou energií a energií Znovuzrození:

 

Budete-li pracovat se Zdrojovou energií, energií Znovuzrození, nebo jinými energiemi je vždy třeba uvědomit si svou srdeční čakru a ztišit se v ní. Bez toho se účinnost čištění, nebo jiné práce velice snižuje.

Před začátkem jakékoliv duchovní práce začínáme vždy stažením sloupu světla ze zdroje a zabalením se do tohoto světla. Poté proneseme obě dvě „afirmace“.

 

1 – „Já jsem, Já jsem ta mocná přítomnost boží ve mně. Svým srdcem a světelným mozkem přijímám světlo i tmu své cesty „

 

2 – “ Kvantovým způsobem, Krystalickou energií a energií Znovuzrození přijímám a transformuji veškeré bloky vůči své duchovní práci“

 

 

Jak a na co se dá používat Zdrojová, Krystalická energie:

A) Čistění bloků: 

Já jsem, Já jsem ta mocná Boží přítomnost ve mně a zdrojovou energií přijímám, čistím a transformuji veškeré bloky a neláskyplné energie, které mi brání čistit, transformovat, rušit, odpouštět a vůbec se dotknout tohoto tématu   – “TEĎ”

 

B) Emocionální stopy:

Já jsem, Já jsem ta mocná Boží přítomnost ve mně a zdrojovou energií přijímám, čistím a transformuji veškeré emocionální stopy, které mi brání v práci, kterou budu teď provádět  – “TEĎ”

 

C) Žehnání:

Já jsem, Já jsem ta mocná Boží přítomnost ve mně a zdrojovou energií  a láskou svého srdce žehnám (celému dnešnímu dni, všem bytostem, sobě, jídlu)…“ – “TEĎ”

 

D) Čistění místností a obydlí a prostorů

Já jsem, Já jsem ta mocná Boží přítomnost ve mně a zdrojovou energií  přijímám, čistím a transformuji veškeré neláskyplné energie v „tomto“ prostoru  – “TEĎ”

 

E) Sladění energií:

Já jsem, Já jsem ta mocná Boží přítomnost ve mně a svou Zdrojovou energií se propojuji se zdrojovou energií zde přítomných, nebo své duše a svého vyššího já, nebo jakýchkoliv láskyplných bytostí (dovolíte – děkuji) a v naší společné zdrojové energii  splýváme  – “TEĎ”

 

F) Odblokování čaker a en. systému:        

Já jsem, Já jsem ta mocná Boží přítomnost ve mně a Zdrojovou energií přijímám, čistím a odblokovávám všechny své čakry a celý svůj energetický systém – “TEĎ” (ideálně každý den ráno  – 3 x zopakovat)

 

G) Léčení:   

Já jsem, Já jsem ta mocná Boží přítomnost ve mně a naší společnou zdrojovou energii – ( duše jiné osoby+ moje duše, vyšší já, bytosti světla a lásky, které mně chtějí pomoci) – posílám zdrojovou energií   – osobě, místu, části těla – kvantovým způsobem až do úplného uzdravení, jak duše dovolí a je-li to v Boží vůli   – “TEĎ”

 

Pozor na “páchání dobra” – uvědomte si prosím, že bez souhlasu druhé osoby nemůžete zasahovat do jeho energií i když je to Váš blízký příbuzný. Proto používejte tyto postupy jen pro sebe, nebo pokud Vás někdo o to požádá. Vždy se napojujte na duši daného člověka a ptejte se na povolení. Pokud ho nedostanete s láskou pomoc odmítněte.

 

 

Čištění vztahů – 3 kroky:

 

1.      Já jsem, Já jsem ta mocná přítomnost Boží ve mně a kvantovým způsobem, zdrojovou energií, Krystalickou energií přijímám a transformuji veškeré neláskyplné energie vůči ………..ze všech pozemských inkarnací v plném rozsahu –  “TEĎ”

(podržet koncentraci na 7 nádechů a výdechů a vnímat proud energie)

 

2.      Já jsem, Já jsem ta mocná přítomnost Boží ve mně a kvantovým způsobem, zdrojovou energií, Krystalickou energií přijímám a transformuji veškeré neláskyplné energie vůči ……….  z celého Všehomíra a všech Temných fází v plném rozsahu –  “TEĎ”

(podržet koncentraci na 7 nádechů a výdechů a vnímat proud energie)

 

3.     J á jsem, Já jsem ta mocná přítomnost Boží ve mně a kvantovým způsobem, zdrojovou energií, Krystalickou energií přijímám a transformuji veškeré neláskyplné energie vůči ……….  ze všech Prvotních světů, ze Základního prostoru a z Lemu jednoty v plném rozsahu “TEĎ”

Přijímám a transformuji veškeré neláskyplné energie vůči ……….  z celého

mého bytí “TEĎ”

(podržet koncentraci na 7 nádechů a výdechů a vnímat proud energie)

 

 

POJMY – KARMICKÝ DLUH a KARMICKÝ ZPŮSOB ŽIVOTA:

 

KARMICKÝ DLUH  =  vědomé ublížení druhé bytosti fyzickým, nebo psychickým způsobem  –  lidem, bytostem, živočišné říši, rostlinné říši, minerální říši, zemi (vůči jednotlivým místům na planetě), živlům, případně hvězdám, planetám…atd.

 

KARMICKÝ ZPŮSOB ŽIVOTA  =  neláskyplný způsob našeho chování k ostatním v minulých životech, které nám teď „karmicky ukazují“ naši blízcí a lidé se kterými se setkáváme, tzn. zrcadlí nám naše dřívější chování  –  je to „to“ chování, které nám na nich nyní vadí.

 

Je vesmírně důležité pochopit princip tohoto chování a uvědomit si to co jsme naším chováním ostatním způsobovali (jak se cítili), tak abychom toto chování již neopakovali, neboť bychom si znovu vytvářeli karmický dluh. Bez pochopení principu našeho neláskyplného chování postrádá toto čištění účinnost a situace se do našeho života vrací zpět.

 

Tento způsob život jsme žili celé životy a těch životů byly statisíce. Proto vyčistit je trvá mnohem delší dobu, než transformace karmických dluhů a je dobré tomu nějaký čas věnovat, výsledky v podobě zlepšení vztahů brzy uvidíte.

 

Jako první je dobré si dát do pořádku KARMICKÉ DLUHY a poté KARMICKÉ ZPŮSOBY ŽIVOTA. 

Je dobré si nejprve vytestovat (kyvadlem, kineziologickým testem, srdcem…) s kým si máme co dát popořádku.

 

ČIŠTĚNÍ KARMICKÉHO DLUHU s bytostmi z pozemských životů:

– u cca třinácti nejbližších lidí je třeba provést klasickým odpuštěním:

Ztišit se, uvědomit si srdeční čakru, s láskou na toho člověka pomyslet a říct:

 

1.      „Prosím odpust mi, kdy jsem ti ublížil, odpust, odpust a dej mi absolutní svobodu“… procítit srdcem – (nechat ze srdce vytéct proud lásky……)

2.        „i já tobě vše odpouštím a dávám ti absolutní svobodu“ – procítit srdcem – (nechat ze srdce vytéct proud lásky……)…

3.      „odpouštím sám sobě, že jsem to dovolil, neboť vím, že to bylo důležité pro naše poznání“ – procítit srdcem – (nechat ze srdce vytéct proud lásky……)…

 

Pokud nechce odpustit, dát svobodu:  „Prosím dej mi absolutní svobodu, abychom se v příštím životě mohli sejít v lásce“…. Děkuju ti za vše.

 

Zbytek lze čistit zdrojovou energií + krystalickou energií a energií znovuzrození kvantovým způsobem, jako okruhy a vše vědomě odevzdat do světelné sítě planety země. (před tímto čištěním je důležité se seznámit (od někoho, kdo už tímto způsobem pracuje) s prací se zdrojovou energií, prací kvantovým způsobem, krystalickou energií a energií znovuzrození, vyčistit si bloky s těmito energiemi a vůči práci s těmito energiemi):

 

7.      „Já jsem ta mocná přítomnost boží ve mně a svým srdcem a světelným mozkem přijímám světlo i tmu své cesty. Svou zdrojovou energií, kvantovým způsobem, krystalickou energií a energií znovuzrození transformuji veškerou svou nelásku, své karmické zátěže vůči …………………………“ (jméno osoby)„TRANSFORMUJI TEĎ“. (sedm hlubokých nádechů a výdechů)

 

Dočištění emocionálních bloků způsobených těmito zážitky (vyčistíme zbylé energie emocí, které mohou způsobovat při tom, když se ocitneme znovu v podobné situaci neadekvátní reakce na situaci a to leckdy i když si na to už vůbec nepamatujeme):

8.      „Já jsem ta mocná přítomnost boží ve mně a svým srdcem a světelným mozkem přijímám světlo i tmu své cesty. Svou zdrojovou energií, kvantovým způsobem, krystalickou energií a energií znovuzrození transformuji veškeré emocionální bloky spojené s touto ………………….(představím si bytost, situaci apod.), TRANSFORMUJI TEĎ“. (sedm hlubokých nádechů a výdechů)

 

ČIŠTĚNÍ KARMICKÉHO DLUHU  – OKRUHY :

 

RODINA A PŘÍBUZNÍ, SOUSEDÉ, PRÁCE A PODNIKÁNÍ, ŠKOLY, PŘÁTELÉ, DUCHOVNĚ JDOUCÍ LIDÉ, ZÁJMOVÉ ČINNOSTI, LÁSKY-NELÁSKY, ZLODĚJNIČKY, NÁBOŽENSTVÍ, LIDSKÉ RASY, LIDÉ KTERÉ V ŽIVOTĚ TEPRVE POTKÁM, ROSTLINNÁ ŘÍŠE, ŽIVOČIŠNÁ ŘÍŠE, NEROSTNÁ ŘÍŠE,

SVĚTADÍLY (u říší a světadílů transformujeme svou nelásku, své karmické zátěže vůči duchovní bytosti (např. rostlinné říše, EVROPY, AFRIKY, ASIE, ANTARKTIDY, AUSTRÁLIE, SEV. AMERIKY, JIŽ. AMERIKY, VELKÝM OSTROVŮM SVĚTA).

 

 

ČIŠTĚNÍ KARMICKÝCH ZPŮSOBŮ ŽIVOTA +

ZRUŠENÍ BLOKŮ VŮČI SVÉDUŠI, SVÉMU VYŠŠÍMU JÁ A ZDROJI:

 

1. „Já jsem ta mocná přítomnost boží ve mně a svým srdcem a světelným mozkem přijímám světlo i tmu své cesty. Svou zdrojovou energií se napojuji na světelnou síť planety země, v této síti se napojuji na síť lidských srdcí a sít vyšších Já.

 

2. Svou zdrojovou energií kvantovým způsobem, krystalickou energií a energií znovuzrození transformuji veškeré bloky a specifické bloky vůči své duši, svému vyššímu Já a vůči bohu, zdroji, ze všech úrovní svého bytí v celém rozsahu transformuji a současně je vědomě odevzdávám do světelné sítě planety země, TEĎ“. 7 nádechů a výdechů

 

3. Mé vyšší Já, prosím tě chci si čistit tyto karmické způsoby života – uvědomím si které to jsou – najednou max. 4 karmické způsoby života – byli jsme vždy aktér i oběť.

4. Mé vyšší Já, prosím tě přiveď mi všechny bytosti, kterých se tyto karmické způsoby života týkají……buďte si jistí, že Vyšší Já Vám je hned přivede.

 

5. „Já jsem ta mocná přítomnost boží ve mně a svou zdrojovou energií kvantovým způsobem, krystalickou energií a energií znovuzrození transformuji veškeré bloky a specifické bloky vůči všem bytostem, kterých se tyto karmické způsoby života týkají (uvědomím si které to jsou), transformuji v celém rozsahu, ze všech úrovní svého bytí TEĎ. . (sedm hlubokých nádechů a výdechů) …….počkám až energie doběhne.

 

6. „Já jsem ta mocná přítomnost boží ve mně a svou zdrojovou energií odevzdávám tyto karmické způsoby života, (v duchu si je pojmenuji – u každého jako aktér/oběť) odevzdávám vědomě do světelné sítě planety země, v celém rozsahu, TEĎ. (sedm hlubokých nádechů a výdechů) a současně žádám síť Vyšších Já o plnou podporu s touto transformací, děkuji a vím, že se to děje TEĎ.

 

7. „Já jsem ta mocná přítomnost boží ve mně a svou zdrojovou energií a láskou svého srdce děkuji a žehnám tomuto poznání, žehnám, žehnám TEĎ. (sedm hlubokých nádechů a výdechů)

 

KARMICKÝ ZPŮSOB ŽIVOTA ZLODĚJNIČKY máme každý, mnohokráte jsme kradli peníze, majetek, funkce a postavení – nerozděluje se na další oblasti a odevzdává se najednou do světelné sítě planety země.

 

 

DRUHY KARMICKÝCH ZPŮSOBŮ ŽIVOTA:

 

PARTNERSTVÍ, ZLODĚJNIČKY, DÍTĚ – RODIČ, RODIČ – DÍTĚ, NADŘÍZENÝ – PODŘÍZENÝ, PODŘÍZENÝ – NADŘÍZENÝ, MEZI KOLEGY V PRÁCI, JÁ A SPOLEČNOST a další, na které jistě přijdete sami….:o)

 

Karmických způsobů života v každé oblasti může být několik, třeba i deset a více. Například u PARTNERSTVÍ je třeba se podívat, jaké chování partnera k nám, nám v různých oblastech života nejvíc vadí (peníze, práce, děti, sex, jídlo… atd.) a tím si tyto karmické způsoby života v partnerství určíme a čistíme maximálně 4 najednou. Nejlepší je si udělat chvíli času a v klidu, kde Vás nebude nikdo rušit si vzít tužku a papír a začít si psát – co mne v posledním dni, týdnu, měsíci nejvíce na tom druhém vadilo, naštvalo, čím mně zranil? A zapisovat si to. V meditativním stavu a stavu zklidnění často některé myšlenky zapomínáme, proto si je zapisujte a teprve pak provádějte vlastní čištění.

 

Pokud si nejste jisti, které to jsou, anebo potřebujete zjistit, které jsou nejdůležitější poproste svoji Duši.

 

Karmických způsobů života máme mnoho, můžeme poprosit Duši o to, aby nám ukázala naše tři „klíčové“ karmické způsoby života v každém okruhu (pokud se to vztahují k pohlaví  –  u každého zvlášť, když jsme byli mužem a když jsme byli ženou).

 

Vejdu do meditace, spojím se svou duší:

„Dušičko prosím ukaž mi, mé tři klíčové karmické způsoby mého života, v tématu ………………….“ (počkám na vizi, zapíši si ji a dál postupuji podle návodu níže)

 

 

VRÁCENÍ ENERGIÍ  – (mezi partnery, rodiči a dětmi apod.):

 

Jednoduchý způsob, jak si vrátit energie mezi partnery, rodičem a dítětem… atd., např. po hádce, nebo po tom, co jsme na dítě křičeli-tím, že se nám někdo podřídil, jsme mu vzali energii a ta nám nepatří, nebo obráceně jsme ji odevzdali a je dobré si je vrátit.:o)

Také je dobré si vrátit energie se všemi sexuálními partnery, protože při tělesném spojení se propojí obě těla i ve všech čakrách a toto spojení zůstává mnoho let. :o)

 

Představím si partnera před sebou, vědomě mezi nás stáhnu stěnu z universálního bílého světla  –  zdroje a ze srdce řeknu:

 

„S láskou se na tebe napojuji, děkuji ti za vše, co jsme spolu prožili“.

„Já jsem ta mocná přítomnost boží ve mně a svou zdrojovou energií, kvantovým způsobem Ti vracím veškeré tvé energie, které u mne máš PŘES UNIVERSÁLNÍ BÍLÉ SVĚTLO ZPĚT – TEĎ“.

Toto může trvat cca 5 až 30 minut. Nic neřídíme, energie ví, kam se do aury vrátit.

Po této době (odhadnu pocitem, vytestuji si, jestli energie „doběhly“) řeknu:

„A prosím nyní mi vrať i Ty veškeré mé energie, které u tebe mám“.

„Já jsem ta mocná přítomnost boží ve mně a svou zdrojovou energií si beru veškeré mé energie, které u tebe mám PŘES UNIVERSÁLNÍ SVĚTLO ZPĚT, „TEĎ“.

Toto lze dělat i za chůze, není nutné meditovat – jen udržovat pozornost! :o)

 

 

S láskou pro Vás zpracoval: Honza Kolář a Bohdan Kubala :o)

Více zde: http://www.avatar07.cz/news/transformace-karmicke-zateze-zivota1/