Aktivista se nechal označit rozpáleným železem
V dnešní době již zapomínáme na nejrozšířenější formu násilí a zotročování páchanou denně na jatkách, ve velkochovech, laboratořích či cirkusech. Miliardy zvířat žijí v naprosto nepřirozených podmínkách a jsou drasticky zneužívány pro potřeby daných odvětví. Společnost vnímá maso, mléko či vejce jako hotové produkty. Málokdo se ale zamyslí nad tím, co výrobku na pultech předcházelo..
Aktivisté bojující za práva zvířat chtějí tímhle aktem lidem ukázat, že je nepřípustné, abychom nadále přehlíželi krutou realitu páchanou na zvířatech po celém světe, ne jen v České republice. Aktivista se nechal označit rozpáleným železem s číslem 269 a tím vyjádřil svou solidaritu se všemi bytostmi, které jsou dnes a denně degradovány na pouhá čísla.
Tyto bytosti jsou oběťmi násilí, ke kterému dochází každý den. Za zdmi velkochovů, laboratoří, tzv. množíren, kožešinových farem, zoologických zahrad a mnoha dalších místech, kde jsou základní práva těchto cítících bytostí naprosto popřena.

Bolest je bolest…
Krev je krev…
Strach je strach….
Všichni jsme jedno!
Všichni jsme 269!

https://www.youtube.com/watch?v=N5CkVzPfAbk&feature=youtu.be