Nejvýznamnějším z umělců pocházejících z obce Václavovice je jednoznačně Josef Velčovský mladší. Narodil se dne 7. října 1945 ve Václavovicích v domě č.p. 240 u hasičské zbrojnice, naproti hostince Čepaník. Veliký malířský talent Josefa Velčovského se projevil již v mládí. Zdědil jej po otci, stejnojmenném Josefu Velčovském, který byl povoláním malířem pokojů, hlavně však umělcem, malířem rovněž obdařeným velikým talentem, maloval nádherné obrazy.