Už asi 40 let se konají v srdci Českého ráje duchovní setkávání příznivců šíření vlastenectví a češství, alternativních metod léčení a zdravého životního stylu. Nejprve byla pořádána v Sedmihorkách a nyní nedaleko odsud, v sousedních Přáslavicích. V současnosti zde převzal po svých předchůdcích (p. Váňa, Brendl) pořadatelskou štafetu kosmický vědec, badatel a znalec Mayského kalendáře Adolf Inneman, aby zde uspořádal u příležitosti 700. výročí narození českého krále a římského císaře Karla IV. víkendový sraz pro zhruba dvě stovky zájemců o dané téma. Ti zaplnili nejen kulturní sál zdejšího obecního úřadu, ale také nedaleký kostel sv. Jiří, kde se odehrálo vystoupení herce a recitátora Alfreda Strejčka a kytaristy a astrologa Štěpána Raka. Naše kamera je zachytila spolu s Ádou Innemanem v průčelí kostela. Omlouváme se proto divákům za rušivé elementy, jež se při natáčení vyskytly – např. projíždějící traktor, o to víc je ale záznam hodnověrnější a pravdivější.