Čmelák – Společnost přátel přírody je největší severočeská ekologická organizace. Už více než 19 let se staráme o životní prostředí okolo nás, vysázeli jsme přes 500 tisíc sazenic původních druhů dřevin, v pozemkovém spolku pečujeme již o 62 hektarů přírodně cenných lokalit a každoročně připravujeme environmentální výukové programy pro více než 4500 žáků a studentů.

www.cmelak.cz
www.novyprales.cz

Dárcovský účet 3795555379/0800