ABRAHAM-HICKS – NEKONEČNÝ VÝVOJ
Když říkáme, že z nehmotné perspektivy, z perspektivy, ve které jste byli, než jste přišli na tento svět, bylo vaším záměrem umožňovat a pochopit umění umožnit – je to tak! Chceme, abyste pochopili, že to nikdy nebude úplné. Nejste jako stůl, který si nejdříve představují, pak vytvoří a nakonec je hotový. Vy jste neustále ve stavu změny. Jste z procesu růstu, navěky. Ale v každém okamžiku jste sami sebou.

Chcete pochopit zákony vesmíru tak dokonale, že s ním budete zajedno. Chcete pochopit, jak k vám věci přicházejí, abyste se necítili jako oběť nebo bezbranní, vydánii napospas mávajícím pažím.

Je těžké pochopit tyto věci, když jste uprostřed, jak se zdá, dvou světů: svět, který jste vytvořili před porozuměním tomu, o čem jsme s vámi hovořili, a svět, který vytváříte nyní. Proto některé věci ve vašem životě přivolané v minulosti neodpovídají tomu, co si nyní přejete. Víme, že v tomto přechodném období to není jednoduché, ale bude se to postupně zlepšovat, jak vám bude jasnější, co si přejete.

Až budete ve stavu pozitivním emocí týkajících se toho, co děláte, na co myslíte nebo o čem mluvíte, pak budete umožňovat sobě. Je to jednoduché… Nemůžete totiž vůči sobě cítit negativní emoce a zároveň sobě umožňovat.

Umožňovat znamená cítit pozitivní emoce, které naznačují, že ovládáte to, čemu věnujet pozornost. Neznamená to, že dostanete všechno na podnose, že všechno a všichni budou podle vašich přestav. Znamená to, že jste schopni vidět, a tudíž žádat od vesmíru, od vašeho světa a od svých řátel to, co je s vámi v harmonii, zatímco ostatních věcí si nevšímáte – proto k vám nejosu přitahovány a přivolávány. To je umožňování.

Říkáme vám ,přátelé, umožňování je nejúažasnější stav bytosti, jakého kdy můžete dosáhnout. Jakmile umožňujete, pohybujete se po spirále stále vzhůru, protože nemáte negativní emoce, které by vás vyvedly z rovnováhy a vracely dolů. Není žádný kyvadlový pohyb nahoru a dolů. Jste na neustálé cestě vzhůru.

(z knihy Esther a Jerry Hicks – Zákon přitažlivosti, str.132-133)

Zdroj: http://previbruj.eu/abraham-hicks-nekonecny-vyvoj/