AA RAFAEL – POSÍLENÍ DUŠE
Poselství Archanděla Rafaela přijala Natalie Glasson, 15. května 2015

Milovaní, rád bych vás pozdravil novinou, že energie ukřižování, které se ukotvily v prosinci 2014 nyní začínají slábnout na intenzitě, i jejich přítomnost ve vašem bytí a realitě.Energie proudící od Stvořitele, které jsme označili jako energie ukřižování, vás měly povzbudit a podpořit v uvolňování starých cyklů, které se po nějakou dobu ve vašem životě znovu objevovaly, možná i po mnoho minulých životů. Bylo žádáno uvolnění a trvalé vymazání vašich starých cyklů a součástí, aby bylo umožněno širšímu aspektu vaší duše přistoupit ke vtělení. Energie ukřižování podpořila záležitosti, které si žádaly řešení, aby vystoupily na povrch a byly poznány a hlouběji pochopeny, zatímco se očišťujete a připravujete na hlubší vtělení duše.
Nyní je čas na hlubší vtělení duše, nyní je období posílení duše v jejím projevení se ve vašem fyzickém bytí a realitě. Vlna světla s energií ukřižování se může ještě vrátit, aby dále očišťovala vaše bytí, avšak v následujících pěti měsících se budou z jádra Stvořitele uvolňovat ty nejkrásnější vibrace, aby se v nich všichni mohli koupat a přijímat je do všech aspektů svého bytí. Ti, kteří potřebují pracovat se energiemi ukřižování delší čas, protože se zaměřují na uvolňování záležitostí uložených hluboko v jádru a které ovlivňují jejich realitu omezujícím způsobem, v tom budou pokračovat podporováni energiemi posílení duše, aby dosáhli mocného uvolnění a vnitřního léčení. Ti, kteří propustili již všechny cykly, které byly připraveny se uvolnit, si tak umožní objetí zářivě třpytivým světlem posílení. Povšimněte si, prosím, že ne všechny cykly různých omezení mohly být během období energií ukřižování uvolněny; mnoho lidí udržovalo podstatné cykly, které prostě potřebovali odložit, jiná omezení mohla zůstat a budou uvolněna v božském načasování.
Energie posílení proudí z jádra Stvořitelova zdroje; je to vibrace zesílení od Stvořitele, dá se připodobnit ke zplnomocňující lásce sdílené se všemi. Má schopnost narůstat, rozvíjet a rozšiřovat vaše energie, bytí, duchovní vývoj a realitu na Zemi. Dalo by se říci, že nyní je čas myslet ve velkém, rozjímat, vnímat a rozpoznávat sebe a svou realitu za hranicemi a omezeními, za mezemi a limity, které dáváte sobě i své realitě. Energie, které nyní vytváří Stvořitel, umožňují všemu, čím nyní jste a také všemu, nač se ve svém bytí zaměřujete, aby se zintenzivnilo a s podporou se mohlo manifestovat pro vaši zkušenost. To znamená, že nyní je důležitá doba pro to, abyste se zaměřili na sebe, poznali, jací chcete být, jak chcete žít a jak chcete být vnímáni. Je to také úžasná příležitost jemně vyladit své manifestační dovednosti a rozpoznat ve své mysli, v emocích a své tvorbě jakékoli oblasti, kde nejste sladěni se Stvořitelem. Když se zaměříte na sebe, energie posílení od Stvořitele mohou podpořit i zážitky hlubšího léčení, pokud jste vyléčeni či osvobozeni od omezení, která jste si vytvořili na základě svých mylných přesvědčení či nevírou v sebe sama. Nyní nastal čas, abyste se zaměřili na to, čím skutečně jste; jestliže žádáte léčení, klid, hojnost, podporu či lásku, pak je na místě, abyste si uvědomili, že tyto přirozené aspekty svého bytí již prožíváte, takže mohou být Stvořitelem posíleny, čímž se vtěluje a upevňuje pravda vašeho bytí ve vašem vědomí a poznání sebe sama. Energie posílení umožňují mnoha způsoby pokračující uvolňování starých cyklů, které už neslouží vaší realitě a duchovnímu vývoji, protože vás povzbuzují k tomu, abyste se zaměřili na svou pravdu, kterou chcete být nebo ve které se chcete poznat a dostat se mimo hranice iluzí či omezení, což vám pomáhá v rozpoznání přirozeného rozpínání vašeho bytí. Vše bude posíleno a zesíleno; to neznamená, že je třeba se bát posílení toho, co si nepřejete prožívat. Je jen třeba se více zaměřit na další vtělování své duše do vašeho bytí a reality, což přirozeně vyvolá léčení, omlazení a vzestup ve vašem bytí.
Energie posílení proudící ze Stvořitelova jádra a zdroje, jsou zrozené z vibrací zplnomocněné lásky a jsou směrovány do Království krystalů, které je známé svou ryzí schopností zintenzivňovat a zesilovat. Království krystalů, což jsou duchovní bytosti všech krystalů jako duše na vnitřních rovinách, filtrují energie přes své bytí a vědomí a působí tedy jako prostor k ukotvení energií na vnitřních rovinách. Mnoho nanebevzatých mistrů a bytostí světla se shromažďuje kolem duše Království krystalů, aby byli svědky tohoto krásného požehnání. V Království krystalů existují bytosti jak v krystalické formě, jak je znáte a nalézáte na Zemi, tak ve formě energetického těla. V centru Království krystalů je obrovský energetický krystalický bod, který přijímá a filtruje energie od Stvořitele. Tento krystal má paprsky světla jako kořeny, které se rozprostírají a vedou ke všem aspektům Stvořitele, včetně vás a planety. Energie posílení proudí tímto obřím krystalem a energetické krystalické bytosti jej obklopují a podporují tento proud a také roznášejí světlo po celém Stvořitelově vesmíru, aby jej mohli všichni přijmout. Krystalické vibrace se nejvíce podobají Stvořitelovým vibracím posílení a proto sem byly Stvořitelovy vibrace přitaženy, aby v tomto posvátném království byly ukotveny.
Království krystalů má za úkol ukotvit energie posílení do krystalické mřížky Matky Země a přinést Zemi při jejím vzestupu podporu, čištění a léčení. Království krystalů má také ukotvovat energie posílení v krystalické mřížce každé lidské bytosti a ostatních fyzických bytostí na Zemi. Království krystalů za podpory energie posílení oživuje krystalické mřížky všech a tak mohou být shromážděny rychlejší frekvence a hlubší rozšířené vědomí a ukotveny do krystalických mřížek Země a lidstva. Ve skutečnosti bude ve vašem bytí a v Zemi ukotvena zplnomocněná láska a bude všechny povzbuzovat k tomu, abyste si sebe uvědomili jako tuto zplnomocněnou lásku a stali se jí.
Možná byste si přáli Království krystalů navštívit během spánku či meditace a stanout před obrovským energetickým krystalickým bodem spolu s Krystalickými bytostmi a bytostmi z vnitřních rovin, abyste si mohli stáhnout a vstřebat energie posílení, které Království krystalů svými čistými energiemi podporuje a ukotvuje. Vyžaduje to pouze záměr. Můžete vyzvat také mne, Archanděla Metatrona, abych vás do Království krystalů přenesl, abyste byli svědky tohoto nádherného zázraku, který Stvořitel činí pro všechny.
V těchto nových navýšených Stvořitelových vibracích ukotvovaných v Zemi i vašem bytí, vás já, Archanděl Metaron, vyzývám, abyste se zaměřili na tři oblasti. Nejprve se zaměřte na přijímání a vstřebávání energií posílení ve vašem bytí a realitě. Toho dosáhnete snadno pouhým zaměřením na hluboké vdechování s vědomím, že do celého svého bytí vdechujete nejvyšší světlo. Můžete také použít tuto invokaci:
„Archanděli Metatrone, prosím, podpoř mne nyní v propojení a přijímání energetické vlny posílení od Stvořitele s dokonalou lehkostí. Plně se otevírám, abych byl posílen a umocněn v míře, v jaké si nyní dovolím rozpoznat čistou láskyplnou pravdu mého bytí a reality, s důvěrou si vědomý krásy, kterou mám přijmout, rozpoznat v sobě a zažít díky těmto mocným energiím.
Archanděli Metatrone, prosím, podpoř mě v propojení se celým mým bytím s Královstvím krystalů. Jsem připraven přijmout projev Stvořitelových energií posílení od Království krystalů a vyzývám Křišťálové bytosti, aby podpořily mou schopnost přijímat a prožívat energie posílení s lehkostí.
Nyní vyzývám svou duši, aby se vtělila hlouběji do mého fyzického těla, reality, emocionálního a mentálního těla a do celého mého bytí. Milovaná duše, toto posílení tě má podpořit ve splynutí a sloučení se plněji a absolutně se svou esencí v mé/naší fyzické formě. Posílení mého bytí bude posílením a vtělením krásy mé duše a pravdy do fyzična. Jsem tu a připraven na tento posun, aby se mohl odehrát v mém bytí i realitě a vím, že jsem podporován a mé zkušenosti budou plné krásy a hluboké lásky. Děkuji.“
Zadruhé bych vás rád povzbudil k tomu, abyste se zaměřili na svou duši a věnovali pozornost jejímu vtělování. Vyzývejte svou duši, co nejčastěji si vzpomenete, aby sloučila svou podstatu a lásku s celým vaším bytím. Možná si budete chtít opakovat a dostat se do rezonance s touto afirmací:
„Já jsem nyní krásným vtělením své duše v akci na Zemi.“
Pouhým upamatováním se na svou duši, můžete podpořit další vtělování, což znamená, že vaše duše bude posílena ve vašem bytí i realitě energií posílení, takže není třeba, abyste usilovali o vše, čím chcete být, je jen pouze zapotřebí, abyste to ve svém bytí rozpoznali jako věčně přítomné.
Zatřetí bych vás rád já, Archanděl Metatron, povzbudil, abyste zaměřili svou pozornost na to, co si přejete prožívat a manifestovat ve své realitě. V hlubší přítomnosti své duše možná zjistíte, že se cítíte šťastnější, radostnější a více přijímáte božské příležitosti, které vstupují do vaší reality a tím vás podporují, abyste se zaměřili na zkušenosti, které navyšují váš kvocient světla a lásky. Budete schopni rozeznávat zkušenosti, které jsou v souladu s vaší duší, protože navodí pocity hlubokého a naplněného štěstí. Dovolit si zaměřit se na své vlastní vnitřní štěstí znamená, že ho darujete Stvořiteli, aby ho ve vašem bytí posílil a znásobil tím, že vás plněji a zcela sladí s vaší pravdou, s duší i sám se sebou.
Prosím, dovolte mi podpořit vás ve chvíli, kdy se probouzíte do své pravdy a dovolte kráse vašeho bytí, vaší duše a své podstaty, aby byly posíleny.
V lásce a pravdě
Archanděl Metatron

Zdroj: http://www.omna.org/Home.html

Poznámka ke kopírování:
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Hanka B. pro www.transformace.info. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.