AA MICHAEL – ZROZENÍ DUŠE NOVÉ ZEMĚ – ZMĚNY A NOVÉ ZAČÁTKY V ČERVENCI 2015
Archanděli Michael prostřednictvím Celie Fenn, červenec 2015

Milovaná Světelná rodino, červenec slibuje, že bude měsícem naplněným změnami, posunem a novými začátky. Budete jednak tyto změny a posuny  cítit hluboko ve své bytosti, ale uvidíte také mnoho změn objevujících se na vnější nebo sociální úrovni. Nová duše Země se rodí do zjevení na Planetě za pomoci Diamantových Křišťálových dětí, a tak se rodí i nová společnost a nové způsoby bytí, které splní vaši hlubokou touhu žít na vyšší úrovni vědomí a bytí.

Časoprostorová energie v červenci bude usnadňovat tyto změny, aby napomohla tomuto procesu.Druhý Úplněk v červenci bude „Modrý měsíc“, což, jak víte, je mocná síla pro vynášení hlubokých skutečností, které jsou ponořeny v podvědomí, jak na individuální úrovni, tak na úrovni společnosti, na povrch. Samotný Modrý měsíc bude 31. července. První úplněk bude v Kozorohu/Raku a s Plutem v Kozorohu je již aktivován mocný příliv proměny a změny. Druhý úplněk bude ve Vodnáři/Lvu, a bude usnadňovat projevení energie Nové Země, tak jak se blížíte ke Lví bráně 8/8/8  8. srpna.
Červenec vám také 26.7. přináší Planetární Nový rok a den předem, 25.7. „Den Mimo Čas“ .To je okamžik, kdy, jak staří chápali, jde o dokončení a zahájení mocných Vesmírných a Galaktických cyklů ve vztahu k Zemi. Tento Den Mino Čas je okamžikem předtím, než začnou nové cykly, a jste pobízeni, abyste ho strávili hravou tvořivostí, dovolili starému skončit a novému začít. Sami pro sebe se rozhodněte, co potřebujete uvolnit, vypustit, a co potřebujete, abyste začali nový cyklus, když vstupujete do tohoto nového cyklu mocných Nových Začátků. Samotný den 26.7. je dobrou dobou k tomu zaměřit svůj záměr a pozornost na to, co byste chtěli vytvořit, projevit a na to, čeho byste chtěli dosáhnout v novém cyklu 2015/6.
Projevení Duše Nové Země na Zemi
Milovaní, toto bude nádherný okamžik plného zrození Duše Nové Země na Zemi a uvnitř vás, Těsné sevření ekonomického jha a bídy na Zemi se uvolňuje a lidé začnou cítit, že mohou zase dýchat a hýbat se. Budou moci zaměřit energii na to, čím by chtěli být a zažít absolutní radost ze života na vyšší úrovni vědomé pozornosti. To je život ve čtvrté, páté a šesté dimenzi Hmotného Bytí, a nejen spočívání v pasti 3D a v utrpení.
Co to pro vás znamená, Milovaní? To znamená, že můžete překročit ekonomické vězení Času ve 3D a začít tvořit a projevovat své vlastní časové linie a Časoprostorové projekty. Toto znamená stát se mistrem čtvrté dimenze. To je prostor, ve kterém můžete využít spíš toky Času ke své výhodě, než být v nich lapeni tak jako většina lidí. Naučíte se požadovat a určovat své vlastní časové linie, spíše než poskytovat svůj čas a prostor časovým liniím těch, co „vládnou“.
Potom v páté dimenzi se naučíte, jak plynout s energií Vědomí Jednoty a s „Jednotou“. To znamená, že ztratíte strach „Kolektivních“ energií a naučíte se „surfovat“ nebo plout na vlnách vědomi, které omývají planetu jako Hluboké Vědomí Gai, a všechno, co na ní žije, odpovídá Světelným Kódům přicházejícím z Vesmírného Srdce. Když je Země v procesu vstřebávání těchto přicházejících mocných Světelných Kódů, uvolnění těchto vašich strachů vám pomůže se přesunout za „symptomy vzestupu“ na místo, které je více uzemněné a více naplněné mírem.
Pak, když se budete učit, jak se stát mistry šesté dimenze, budete plně aktivovat všechny stránky své tvořivostí a naučíte se, jak se projevit prostřednictvím umění, tance, písní, básní, obřadů, svatého prostoru a mnoha dalších forem Vyjádření Duše. Vaše Duše chce zpívat a tančit a tvořit na Zemi, a Duše Nové Země uvolní tuto mocnou tvořivou energii, která se aktivuje Diamantovými Světelnými Kódy, a vytvoří úchvatnou Novou Realitu!
Duše Diamantové Nové Země je mocnou bytostí, jejíž vnitřní světlo září Jasností, Poctivostí, Láskou, Radostí a Soucitem. V těchto vlnách Změny a Přechodného období můžete pracovat s Diamantovými Světelnými Kódy, abyste zvýšili své vibrace a dosáhli hlubokých energií Duše a zrození nové Bytosti Země, která na hluboké úrovni vyjadřuje celistvost, Radost a Vitalitu toho, kým opravdu jste.
Na Zemi se rodí velký počet Diamantových Křišťálových Dětí, aby vám pomáhaly držet krok, projevovat se  a tvořit pomocí těchto nových úrovní Pozemských Bytostí a Existence.
Milovaní, žádáme vás, abyste CÍTILI tuto novou energii vytvářející nadšení a pohybující se ve vašem Srdci a ve vaší Duši. Není to něco, co je vně vás, ale je to spíš hluboké toužení zrodit nové, které povstává ve vašem Srdci a je vyjádřeno do světa vaší Duší. Následujte své instinkty, svůj vnitřní hlas a svou tvořivost! Když rodíte nový způsob bytí ve světě, který plyne z vaší důvěry ve vedení vašeho Vyššího Já a z toku Andělské Moudrosti ve vašem životě a na Zemi, následujte šepot a náznaky své Duše.
Ano, mohou kolem vás být různé tlaky a napětí, ale pamatujte, že Diamant vzniká v Zemi Časem a Tlakem. Tak také vaše Diamantová Duše se tvoří a vynořuje z tohoto tlaku a je zrozena do nové lidské podoby, což jste VY! Jaký to nádherný a radostný dar, a něco, co můžete v tuto dobu oslavovat!
Globální ekonomické změny
Drahá Světelná Rodino, je pravda, že jsme mluvili o Ekonomických změnách, a že na ně trpělivě čekáte. A jsme šťastni, že vám můžeme říci, že nyní je ten čas, kdy začnete vidět opravdové ekonomické změny na Zemi. Na Zemi je několik aktivačních bodů, kde se objevují hluboké změny.Nejdůležitější z nich je v Řecku, v blízkosti Andromediny Hvězdné Brány, která se nachází v Egejském moři mezi Řeckem a Tureckem.
V těchto oblastech bylo uděláno mnoho práce, aby bylo novým energiím a novým myšlenkám zasetým z vyšší úrovně Vědomí umožněno proudit. Navíc k Diamantovým Světelným Kódům, které jsou vysílány Mřížkou z Velkého Centrálního Slunce, existují také Světelné Kódy přijaté z Galaxie Andromedy, které spouštějí nebo sejí tvořivější a harmoničtější způsoby života, neboť toto je „dar“ Galaxie Andromedy Zemi.
Takže to, co uvidíte v této oblasti, je spíše počátek vyjádření tužeb a vůle lidí, než prosté přijetí toho, co si přejí zavést ti, kdo jsou u moci. Je čas aby hlas a tvořivá vůle všech lidí byly brány při rozhodnutích v úvahu. Je čas, aby Vyšší Vědomí a Vůle Vzestoupeného Lidstva byly vyjádřeny jako požadavek Hojnosti a Harmonie pro všechny živé bytosti na Zemi.
Milovaní, je čas, abyste objali změny. Nedržte se starých způsobů bytí a zvyků třetí dimenze. Je čas myslet za těmito způsoby a vstoupit do odvážného vyjádření Duše Nové Země.
Obejměte svou vnitřní moudrost, svou moc, svůj soucit a svou tvořivost a Sněte a Představujte si Novou Zemi, která čeká na své vytvoření. Nedovolte, aby to, co ostatní říkají, vás vtáhlo do strachu a obav. Nenechte Kolektivní vlny stresu, aby se staly vašimi, ale dovolte sobě být vatrou Světla a Naděje a modelem role pro nové způsoby života. Důvěřujte tomu, co je a co je neviditelné, a vězte, že o vás v této velké změně a přechodném období bude postaráno. Vězte, že jste po všechny časy milováni a podporováni, a že jste přišli na Zem z toho důvodu, abyste byli součástí těchto velkých změn!
Oslavujte příležitosti, které vám jsou v této době dány, abyste se zcela stali mistry energií Nové Země a vykročte vpřed jako zplnomocněné a tvořivé Bytosti Světla!
© Celia Fenn,   http://www.starchildglobal.com.
Poznámka ke kopírování:
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky přeložila Markéta N. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem a to za podmínky, že u reprodukovaného celku bude připojeno celé znění této “Poznámky” včetně aktivního odkazu na výše uvedené webové stránky. Děkujeme za pochopení a respektování této podmínky.