AA Michael – SVATÁ JEDNOTA A ANDĚLSKÉ SRDCE: 11/11/8
<div class=“clanek_bg“>
<div class=“clanek_format“>
Archanděl Michael prostřednictvím Celie Fenn, Listopad 2015

Milovaná Rodino Světla, jak se přesouváme ke Hvězdné bráně 11/11, která nastane 11. listopadu, energie se zrychlují. Bude to mocný okamžik ve vaší Nové Pozemské Přeměně, Transformaci, okamžik, kdy se spojí energie Svaté Jednoty a Andělského Srdce, aby zapálily a aktivovaly Nové Stvoření/Tvoření na Zemi. Bude to také okamžik, kdy bude vaše Multidimenzionální Tělo připraveno aktivovat ve vašem Buněčném plánu šablonu, vzor, pro vaše nové Tělo 5D (Páté dimenze).

                                                          Vesica prstů ohně a vody

Svatá Jednota: Ráj na Zemi a Andělské Srdce

V tuto dobu vašeho roku se sejdou Slunce a Systém Modré Hvězdy Síria jako „Dvě Slunce“ ve vašem Galaktickém sousedství v Galaxii Zlaté Růže (Mléčná dráha). Vstupují do Svatého geometrického Zarovnání známého jako „Vesica Pisces“. To nastává, když se dvě energetické „koule“ sejdou, spojí a vytvoří prostor pro vzájemné „zasetí“ nových myšlenek a energií a nových forem.

V tomto případě Vesica Pisces otevírá bránu Velkému Centrálnímu Slunci a naplňuje přitom Systémy obou Hvězd vlnami Diamantového Světla a Tvořivé energie z Andělského Srdce u Velkého Centrálního Slunce. Tato vlna mocné energie pak otřásá celou Galaxií jako vlna Světelných Kódů za vlnou a Informace se přenášejí ven.
Co se týče Milované Země, jelikož jste zvýšili frekvenci a sladili se s Pátou dimenzí a vyššími dimenzemi, začali jste být schopní přijímat tyto vlny Vyšších vibrací Světla, které vyzařují z Andělkého/Božského Srdce. Můžete intenzivněji cítit původní Paprsky Světla, které vyzařuje z Jednoho Srdce ve středu Všech Věcí.
Tento proces probíhá v tandemu s rozrušením starého třídimenzionálního globálního systému a povstáním nových forem Společenství na Zemi. Bytosti Indigových Krystalů jsou nyní připraveny povstat a vytvořit při vyjadřování Poslání své Duše na Zemi rozdíl, změnu. Vidíte nové vlády, jako v Kanadě, které byly zvoleny, aby nahradily staré cesty novými myšlenkami a energiemi. Pak také vidíte studentská hnutí v místech jako je Jižní Afrika, kde mladí lidé, Křišťálová generace, vykračují vpřed a říkají „ne“ a „to stačí“. Tento vír změny se slaďuje se vší prací, která byla udělána Pracovníky Světla a Bojovníky Světla k ukotvení Nových Zemských Mřížek a k přivítání nových Planetárních Energií, které vytvářejí Planetární Společenství na Vyšších Úrovních Vědomí.
Milovaná Rodino Světla, i když se může zdát, že doba je chaotická, buďte si, prosím, také vědomi hlubokých změn, které se na Zemi dějí. Planeta přijímá své Světelné Kódy a transformující informace z Andělského Srdce a toto je okamžik, kdy dostáváme Svatou Jednotu jako Světelné Kódy a kdy je tato Jednota ukládána do Srdce Planety a do vašeho vlastního Adělského Svatého Srdce. V obou případech budou tyto Světelné Kódy pomáhat vašemu Vzestupu a Transformaci, Přeměně a budou je urychlovat.
Svatá Jednota: Aktivování vaší šablony Nového Pozemského Pětidimenzionálního Těla
Milovaní, v tomto procesu zarovnání a sladění energií Ráje s Galaktickými energiemi s cílem zrodit Novou Zemi, probíhá také podobný proces s vaším Multidimenzionálním Tělesným Systémem.
Vaše Andělské Srdce a vaše Srdce Země se zarovnávají, slaďují, aby se vytvořila Vesica Pisces, nebo-li Hvězdná Brána ve vašem vlastním Centru Svatého Srdce. A v tomto okamžiku Světelné Kódy vyrábí Novou Šablonu pro vaše Fyzické Tělo 5D.
Chtěli bychom vám to vysvětlit. Představte si, že vaše Tělo Multidimenzionální Energie se skládá ze dvou koulí nebo Energetických Srdcí, která budeme nazývat Nebeskou a Pozemskou Koulí, nebo-li Rájem a Zemí. V centru, kde dochází ke spojení těchto Koulí, je vaše vlastní krásné Svaté Srdce.
Nyní, když jsou tyto Koule silně aktivovány Galaktickými Světelnými Kódy a Frekvenčními přenosy,začíná vaše Svaté Srdce vysílat nové pokyny pro váš život na Zemi a pro vaše fyzické tělo.
V tuto dobu vydávají Kódy Diamantového Světla nové pokyny z Andělského Srdce pro Aktivaci nové šablony Fyzického Těla Páté dimenze. Toto fyzické tělo je „lehčí/světlejší“ a méně husté než Tělo 3D, a tak mnozí z vás mohou cítit nějaké symptomy této aktivace a přeměny, transformace.
Za prvé se může objevit mnoho symptomů jako je stres, zvláště v oblasti Srdce. Vaše Srdeční Centrum přejímá nesmírně mocné energie, jak se slaďuje s Andělským Světlem, a můžete mít bušení srdce nebo se zadýchávat, nebo zažívat lehký stres v oblasti hrudníku. Také můžete trpět nespavostí a přerušovaným spánkem nebo mít neobvyklé sny, jak se vaše vlastní hluboké vnitřní procesy slaďují s procesy pocházejícími z Transformace Vědomí Planety.
11/11/8 bude tato Nová šablona Těla Země 5D plně aktivována ve vaší buněčné matici.Milovaní, myslíme si, že je dobrý nápad, abyste v tuto dobu pracovali se zarovnáním, sladěním Tří Svatých Srdcí ve svém Multidimenzionálním Systému. To usnadní tok energie mezi nimi, Andělským nebo-li Vesmírným Srdcem, vaším vlastním Svatým Srdcem a Svatým Srdcem Země.

Prostě si představte tato tři srdce perfektně sladěná, zarovnaná a Energii Diamantového Světla plynoucí mezi nimi a do Srdce Země, takže neexistuje žádná disharmonie nebo zablokování tohoto toku. Tak budete naplňovat svůj účel na Zemi, prostě tím, že dovolíte plynutí Andělské Energie, která podporuje vaší přeměnu a pomáhá jí, a přijmete tyto Andělské Energie.

Svatá Jednota: Země, Moře a Obloha

 
                        Keporkaci oslavující Novou Zemi u pobřeží Jižní Afriky na začátku listopadu.
Milovaní, právě tak jako vy aktivujete novou Šablonu Pětidimenzionálního Těla, činí tak i Země.Planeta používá mocné vlny Energie Světla z Andělského Srdce, aby znovu sladila a znovu navrhla Planetární Tělo.
Tento proces probíhá mnoho let a mnozí z vás se účastnili a účastní Práce na Nové Pozemské Planetární Mřížce společně se Zemí. To Zemi umožňuje s vámi pracovat v navrhování, snění a zhmotňování Nové Země.
Země ale také pracuje s Elementálními energiemi Vzduchu, Vody, Ohně, Ducha a Hmoty, aby usmadnila změny a aktivaci Nového Planetárního Těla Země. Takže Oheň, Voda Vítr, Země a Duch všichni pracují na změně formy Planetární reality. Mnohé z přirozených událostí, které vypadají jako „katastrofy“ nebo „bouřlivé události“ jsou důkazem toho, že Země a Elementálové společně pracují na změně formy 5D Země tak, abyste mohli novými způsoby tvořit nové společnosti a nová společenství, když povstáváte k výzvám Nové Země.
Stará konzumní společnost umírá a lidé ztrácí zájem o vlastnictví a spotřebu. Nová filozofie založená na neustálém sdílení zdrojů se rodí v Lidském Vědomí a to bude ladit s prací Elementálních Energií a Dév Přírody, aby byla vytvořena Nová Planeta Země.
Bude to pomalý proces, ale když jste v procesu, dávejte pozor na změny, které se objevují, a na způsoby, kterými Planeta tvoří svůj budoucí osud a své tělo, tak jak vy vytváříte formu svého těla, abyste se sladili s Zářivou Budoucností plnou Harmonie a Míru v méně husté Realitě naplněné Diamantovým a Zlatým Světlem!

Copyright a zdroj originálu: Celia Fenn, http://www.starchildglobal.com.

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky přeložila Markéta N. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem a to za podmínky, že u reprodukovaného celku bude připojeno celé znění této “Poznámky” včetně aktivního odkazu na výše uvedené webové stránky. Děkuji za pochopení a respektování této podmínky.
&nbsp;

</div>
</div>