AA Michael – „PÁTRACÍ REFLEKTOR DUŠE * VÁŠ DVANÁCTÝ PAPRSEK KOLA STVOŘITELE“
AA Michael Prostřednictvím Ronny, listopad 2015

Milovaní mistři, pátrací reflektor Duše svítí do dvou směrů – dovnitř. pro osvícení fyzického srdce a mysli, a ven pro o-Svíce-ní vzestupné spirály cesty uvolnění se lidstva z hustoty Třetí/Čtvrté dimenze.

Osobnost naplněná Duší si automaticky vyvíjí horoucí touhu sdílet své o-Svíce-né vyšší pravdy s ostatními. ROZSVÍCENÁ CESTA je mostem mezi lidským materiálním světem a říšemi Ducha. K jasnému dešifrování moudrých učení a jejich předání a k dovednému a přesnému přenesení vyšších Vesmírných konceptů je potřeba trénovaná a disciplinovaná inteligence. Je třeba vyvinout disciplinované, samořídící životní tendence, aby se vyvinula intenzivní mentální jasnost, a zároveň vyvinout vnitřně propojenou osobnost, která je oddaná NadDuši/Vyššímu Já a je jím řízena.
Duše není ani Duch ani hmota – skládá se z projevených, manifestovaných Atomů Semínek Bílého Ohně vysílaných Andělskou Myslí našeho Boha Otce do Duchovní Vesmírné Dělohy naší Milované  Matky Boží, Bohyně Matky – která potom vysílá vpřed všechny formy Vesmírné Hmoty prostřednictvím dechu svého milujícího Svatého Ducha. Probuzení Sebe, vlastního Já, z nevědomého stavu Bytí je jeden z nejdramatičtějších kroků v procesu vývoje Lidstva. Abyste se stali vědomými si Sebe, musíte se stát vědomým si toho, co se děje ve vašem osobním světě. Musíte zostřit své myšlení a naučit se žít v okamžiku, nebo-li v Bodě Ticha a Klidu Nyní, jak je  často nazýván. Abyste získali zkušenost a moudrost, musíte myslet na to, co si chcete pamatovat, co si přejete udržet ve své paměťové bance.
Každý z vás, jako Jiskra našeho Boha Otce/Matky a Nejvyššího Stvořitele, má osobní Kolo Tvoření(Stvoření), svůj vlastní Květ Života, který se musíte naučit znovu používat, abyste se stali opravdovým spolutvůrcem na pozemské pláni. Žádáme vás, abyste si představili tento horizontální vzorec, který jste vytvořili svým svatým dechem jako své osobní kolo tvoření. Život/Světlo Tvoření (Stvoření) vytahujete ven prostřednictvím svého osobního sloupu Světla a prostřednictvím zádové brány Svatého Srdce, a to se vždy bude skládat z vibračních vzorců vhodných pro váš okamžitý stav vývoje. V těchto sférách se budou nacházet ctnosti, dobré stránky, kvality a znaky Božího vědomí, které se snažíte začlenit do svého těla, z čehož vyplyne vylepšení a zvětšení vašich schopností tvořit cokoli, co si budete přát, pokud to bude pro největší dobro všech. Divíte se, proč jsme vám před několika lety říkali, abyste „Nadechovali Světlo a vydechovali Lásku“, když vcházíte do Světové Pyramidy se záměrem vyzařovat Lásku/Světlo k lidstvu a ke světu?
KDYŽ NADECHUJETE SVĚTLO, DÝCHÁTE ADAMANTINOVÉ ČÁSTICE DO SVÉHO SVATÉHO SRDCE. KDYŽ VYDECHUJETE BEZPODMÍNEČNOU LÁSKU, ADAMANTINOVÉ ČÁSTICE ČISTÉ BOŽÍ ESENCE JSOU POSÍLENY NEBO ZAŽEHNUTY VAŠÍM MILUJÍCÍM ZÁMĚREM, TAKŽE MOHOU BÝT POUŽITY PRO NEJVYŠŠÍ DOBRO. VY JSTE PŘIJÍMAČEM TĚCHTO BOŽÍCH ČÁSTIC A VAŠE LÁSKA JE AKTIVÁTOREM.
Představte si tohle: Během meditace nebo svého času ticha a klidu, udělejte 12 Nekonečných Dechů (nádechů) a po tom dvanáctém vtáhněte břicho a zadržte na jeden nebo dva okamžiky dech. Teď, když se zase nadechujete (po třinácté) pozorujte, dívejte se, jak dech plyne z vašeho Centra Solární Síly (Jádra Svatého Srdce) do přední části vašeho těla, do hrudi. Nekonečný vzorec je nyní ve vodorovném, horizontálním, postavení místo ve svislém. Buď při výdechu nebo při nádechu – podle toho, co je vám příjemnější a pohodlnější – se první smyčka rozšíří ven před tělo a při dalším dechu se rozšíří druhá smyčka ze zad vašeho těla, čímž se dokončí znak Nekonečna. Nadechněte a vydechněte 6 znaků Nekonečna, a ty přitom automaticky vytvoří vzor dvanácti smyček, které vás úplně obklopí jako okvětní lístky. Když budete vydechovat poslední smyčku, znovu zadržte na okamžik dech, než se vrátíte k normálnímu dýchání. Pak se vědomě nadechněte a vydechněte a představujte se při tom, jak Esence Tvoření/Stvoření z vás plyne ven do světla. Také si představte spirály Světla, které vás spojují s Pyramidou Světa,  Pyramidou Služebníků Světa a mnoha Pyramidami, které jste vytvořili ve vyšších dimenzích. Tím sdílíte své Částice Lásky/Světla se světem, naplňujete své vize látkou Čisté Životní Silou celého Stvoření.
Jak se stáváte čím dál většími profesionály jako spolutvůrci na pozemské pláni, naučíte se neustále sledovat své energetické vzorce a budete se snažit je neustále vylepšovat. Musíte usilovat o neustálou harmonii a pročištěné a zjemnělé božské vyjádření. Vaším cílem je osvobodit moc Svatého Ohně, která spala po mnoho tisíc let, abyste mohli nasměrovat a zaměřit svou energii do oblastí svého života, které si přejete změnit. Tím, že založíte a neustále budete vylepšovat své Tvořivé Kolo Života, sázíte Semínka záměrné změny, a zásobujete Svatý Oheň Tvoření/Stvoření, kterého je potřeba ke zhmotnění toho, co jste si představovali. Když to budete dělat dovedně, budete v tom zběhlí, váš osobní svět se stane světem divů a vy se stanete vatrou Světla, aby ji všichni viděli.
Žádali jsme naše posly, aby vám předali přehled tvoření vašeho Osobního Tvořivého Kola Květu Života a aby vám pomohli pochopit, jaký divukrásný dar to pro lidstvo je. Bez aktivovaného „Osobního Kola Tvoření Dvanácti paprsků“ nikdy nedosáhnete schopnosti stát se mistrovským spolutvůrcem na hmotné pláni bytí.

* * * * * * * * * * * * * *

STVOŘENÍ A VÝVOJ NAŠEHO OSOBNÍHO KVĚTU ŽIVOTA*
DVANÁCTÝ PAPRSEK KOLA TVOŘENÍ
OSVĚTLENÝ ARCHANDĚLEM MICHAELEM
RONNA * SVATÝ SPIS
V mnoha našich dávno minulých životních zkušenostech, když jsme klesli do hustoty Třetí a Nižší Čtvrté dimenze, jsme fungovali v naší živočišné/lidské přirozenosti a měli jsme jen dva okvětní lístky Květu Života, Znaky Nekonečna, se kterými jsme mohli pracovat:

** FREKVENCE PRVNÍ, DRUHÉ A TŘETÍ DIMENZE.
** PRVNÍ, DRUHOU A TŘETÍ ČAKRU:
* První/ Kořenová čakra: Přežití * Zaměření na fyzické tělo * Nedostatek/Hojnost * Bezpečí*
* Druhá čakra/Pupeční/Spodního břicha: Přání Ega * Potěšení * Sexuální/Vášnivá Láska * Tolerance *
* Třetí čakra/ Solárního plexu: Osobní moc/Emocionální Centrum * Mistrovství touhy * Kontrola

Ty dva Znaky Nekonečna, které tvořily čtyři okvětní lístky, byly umístěny v naší Druhé čakře a vyzařovaly z ní.  Jeden lístek, byl umístěn směrem ven, před námi do budoucnosti, kterou jsme tvořili svými frekvenčními vzorci minulosti. Třetí a čtvrtý lístek se prostíral směrem ven z každé strany (jako byste měli roztáhnou paže ven), a tak tvořily původní navržený sloup Světla a stínu – což se nazývalo Střední Cesta. Nyní žijeme v širokém spektru světa duality a polarity ovlivněném naší DNA, naší linií předků a astrologickým závojem, který jsme si přinesli do každého života, abychom ho zažili. Jak jsme začali mít přístup k vibračním vzorcům vyšších frekvencí nebo frekvencí zjemnělé, pročištěné, harmoničtější Třetí/Čtvrté dimenze, započali jsme proces tvoření své lidské/lidské přirozenosti. Během toho jsme přidali ke svému Kolu Tvoření Květu Života další dva Vzory Nekonečna, což vytvořilo osm okvětních lístků. Naše Kolo Květu Života se přemístilo do Třetí čakry/Solar plexu. Během této fáze vyzařovala naše hlavní energie Životní Síly ze Solárního Plexu.

** VYŠŠÍ FREKVENCE TŘETÍ A ČTVRTÉ DIMENZE.
** ČTVRTÁ A PÁTÁ ČAKRA:
* Čtvrtá čakra/ Srdce: Životní Síla * Centrum Duchovní Moci * Komnata Svatého Srdce, kde v tomto životě sídlí naše Jiskra Já Duše Andělského
* Zde uvnitř je Trojplamen (ze tří skladů) a Svatý symbol Vesica Piscis, kteřý obsahuje náš Atom Semínka Svatého Bílého Ohně *
* Pátá čakra/krční: Komunikace * Sebevyjádření * Duchovní Rozlišování * Část našeho Centra Duchovní Moci *
Další čtyři lístky obsahující znaky, kvality a ctnosti těchto dvou dalších Znaků Nekonečna vytvořily vzor Květu Života s osmi lístky. Začali jsme pomalu vyvažovat a harmonizovat Sedm Čaker Vědomí Duše této Sluneční Soustavy pomocí starodávných učení minulosti a z nového přílivu učení z Vyšších Říší. Jak jsme se učili slyšet šeptání našeho Já Duše, byly nám představeny Vesmírné Zákony zhmotňování, manifestace. Časem jsme postupně začali rozvíjet svou Pozornost Já, a nakonec jsme získali moudrost, abychom porozuměli důležitosti Okamžiku Teď nebo-li Bodu Ticha a Klidu.  To byl životně důležitý krok v procesu vzestupu pro to, abychom mohli znovu začít používat nástroje tvoření jako vědomí spolutvůrci.

Během konečného stádia/cyklu našeho procesu Vzestupu pro toto „Kolo Evoluce Lidstva“, usilujeme o to, stát se Duchovními/Lidskými Bytostmi.  Poslední dva Znaky Nekonečna s dalšími čtyřmi lístky dokončují náš osobní KVĚT ŽIVOTA * DVANÁCTÝ PAPRSEK KOLA TVOŘENÍ pro tento příslušný cyklus.
Náš dokončený Dvanáctý Paprsek Kola Tvoření se přesunul nahoru do oblasti Vysokého Srdce Čtvrté/Srdeční čakry. V té době se otevřely naše Brány k našemu Svatému Srdci a ke Svaté Mysli. Svaté Srdce samo o sobě je umístěno o kousek výš než fyzické srdce a směrem k zádům, spočívá naproti našemu Prutu Světla, který probíhá páteřním kanálem, sloupem. Tento Prut Moci se postupně aktivuje, tak jak otvíráme Sedm Pečetí Vyššího Vědomí a spojujeme se s NadDuší/Vyšším Já, které sídlí v Osmé čakře, naší čakře Hvězdy.

** FREKVENCE VYŠŠÍ ČTVRTÉ A NIŽŠÍ PÁTÉ DIMENZE.
** ŠESTÁ A SEDMÁ ČAKRA:
* Šestá čakra / Obočí / Třetího oka: Intuice * Inspirovaný vhled * Projasnění * Vnímání světa Za Dualitou *
* Sedmá čakra / Korunní: Duchovní vůle * Inspirace * Andělská moudrost * Počátek Vědomí Jednoty *

Začínáme jasně vidět, že Archanděl Michael nám krok po kroku dává nástroje, které potřebujeme k tomu, aby nám pomohly v našem Vzestupu. Tyto techniky mohou být používány náhodně s minimálním úspěchem; avšak my si přejeme dělat neustálý pokrok v úsilí dosáhnout mistrovství Sebe, měli bychom se tyto techniky naučit a vstřebat v pořadí, v jakém nám byly dány. Má to svůj velký důvod, a ten bude zřejmý, jakmile se stanete mistry každé techniky a začnete vidět pozitivní výsledky ve svém životě. Jak zjemňujete a pročišťujete svou rezonanci, stáváte se postupně multidimensionálními, což znamená, že vstupujete do frekvenčních vzorců mnoha dimenzí najednou.

Věčnou lásku a andělské požehnání přeje Ronna.
* * * * * * * * * * * * *

ARCHANDĚL MICHAEL

Milovaní, aby se vytvořil prostor pro zjemnělé frekvence a mnohačetných úrovní vyšší Čtvrté a Páté dimenze, musí tu být proces čištění/projasnění. Prostřednictvím lekcí a pokynů, které jsme vám po léta předávali, se vám snažíme předat znalosti potřebné, abyste prošli cestu Vzestupu lehce a s grácií; nicméně zodpovědnost za svůj návrat k osobnímu mistrovství Sebe musíte přijmout vy. Stojíme poblíž, abychom vám pomáhali, když znovu žádáte svůj právoplatný status být Duchovní Bytostí na Andělské misi pro našeho Boha Otce/Matku. Zdravíme vaši statečnost. Jste draze milováni.

www.ronnastar.com

Poznámka ke kopírování:
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Markéta N. ( www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy