AA MICHAEL – „OTEVŘENÍ SEDMI PEČETÍ BOŽÍHO VĚDOMÍ“
AA Michael prostřednictvím Ronny Herman, červen 2015

Milovaní mistři, je čas, abyste využili výhody svých fyzických a duchovních smyslů naplno. Musíte předefinovat své fyzické smysly a naučit se je správně používat, abyste získali přístup k vyšším smyslům, které usnuly před tak dlouhou dobou, a rozvinuli je: jasnovidnost (jasné vidění, jasnoslyšení) jasné slyšení nebo telepatické schopnosti, jasnovědění/jasné vědění (empatické intuitivní osoby s rozšířeným, vnitřním smyslem pozornosti). Všechny tyto povýšené schopnosti jsou součástí vašeho Andělského Plánu, pouze čekají, až si je znovu vyzvednete.

Velmi detailně jsme hovořili o sedmi hlavních čakrách fyzické loďky a nastínili jsme kladné a záporné znaky/funkce každé z nich. Je důležité, abyste také zjistili, že každá čakra a orgán v těle má své vlastní vědomí, které bylo zaskládáno a naplněno energiemi mnoha vašich minulých zážitků a myšlenkových forem. Nejenže jste vytvořili svůj vnější svět tím, čemu jste věřili a vibračními frekvencemi svých myšlenek, ale také jste vystavěli svůj vnitřní svět.
Vaše tělo s vámi hovoří mnoha způsoby, ale víte, jak naslouchat a jak si vyložit to, co vám říká? Tuto pravdu jsem vám říkal už dříve, ale je třeba ji zopakovat. Mnozí z vás přijali fakt, že můžete hovořit a být v interakci s Andělskými říšemi a Bytostmi Světla. Nicméně většina z vás si není vědoma toho, žemůžete hovořit s mnoha Stránkami své tělesné formy.
Před nějakou dobou jsme vám dali dar Sedmi Křišťálových Koulí Vyššího Vědomí, čímž jste začali proces navrácení svého systému čaker do harmonického stavu dýcháním Koulí světla ze svého Atomu Božího Semínka / Přítomnosti JÁ JSEM do každé ze sedmi hlavních čaker fyzického těla. Tak jak se snažíte získat zpět dar mistrovství Sebe, nechali jsme vás vdechovat Kouli Světla, a pak přes každou kouli/čakru udělat Znak Nekonečna, aby pomohl zrychlit proces uvolňování ovlivněných nesouladných energických vzorců. Proces projasnění, harmonizování a nastolení rovnováhy v sedmi hlavních čákrách fyzického těla vyústí v důležitý proces zasvěcení, iniciace, nazývaný OTEVŘENÍ SEDMI PEČETÍ BOŽÍHO VĚDOMÍ. Jelikož se každá čakra navrátí k harmonii uvnitř sebe, je aktivován proces, při kterém se otevře energetický vír, a vylepšené kvality a energie této čakry se promítnou do další čakry.
Také je z každé čakry uvolněno úložiště Adamantinových částic Světla Stvořitele a začíná proudit nahoru, jak se proces opakuje, dokud se neaktivuje Korunní Čakra, což umožní, aby se stala úžasná a divukrásná věc: systém čaker se začne točit takovými vysokými otáčkami, že se z páteřního sloupu stane žhnoucí šachta Světla, a pět Vyšších Galaktických Paprsků Stvořitele se vylije dolů sloupem Světla a naplní všechny vaše čakry zářením vašeho ATOMU BOŽÍHO SEMÍNKA.
To je proces, který mnozí z vás zažívají posledních pár let, a protože jste na zrychlené cestě o-Svíce-ní a přeměny, transformace, ve vaší fyzické loďce se aktivuje mnoho nepohodlí a pokroucení. Je toho hodně, co je třeba uvolnit, napravit a vyrovnat, neboť co se tisíce let vytvářelo, je přeměňováno za několik krátkých let. Tak, prosím, buďte k sobě ohleduplní, a vědomě si buďte vědomi toho, že jste v procesu vstřebávání a přetváření svého lidského já v zářící Duchovní/lidské Já.
Dovolte nám, abychom vám dali další zjednodušené cvičení, které vám pomůže ponořit se do vnitřní moudrosti své fyzické loďky a čerpat z ní. Dám vám klíčové slovo pro každou čakru. Prosím, studujte, opakujte si a naučte se některé znaky každé čakry, a pak, jak procházíte každým dnem, když je to vhodné, zazpívejte nebo řekněte slova každé čakry. (Tato slova se  mohou zpívat nebo držet tak dlouho, jak je to pohodlné, pokud si budete přát.) Při zpívání zvuků slabik začněte u svého nejnižšího, nejpříjemnějšího tónu a pomalu při opakování slova pro každou čakru jděte po stupnici nahoru. Nebo je můžete zpívat všechny na jakékoli frekvenci, která je pro vás příjemná. Pozorujte, co vám přijde na mysl při zpívání klíčového slova čakry a zaměřte se na čakru. Jak „ŽIJETE“ s energiemi Kořenové čakry? Jak „MILUJETE“ s energiemi srdce, a tak dál?

KOŘENOVÁ ČAKRA

Kořenová čakra uzemňuje vaše fyzické já k Energii Životní Síly Země, a to dává stabilitu (to je nejdůležitější, protože musíte ctít a udržovat své fyzické tělo, když se natahujete ke hvězdám). Když tato čakra funguje správně a v rovnováze, budete mít více vitality, odvahy a sebe-vědomí. Pomůže vám to uvolnit staré události boje o přežití a strachu a čerpat z truhlice pokladu hojnosti.
Zhluboka se nadechněte a ZAZPÍVEJTE: „JÁ ŽIJU“.
Zhluboka dýchejte a ZAZPÍVEJTE: UH .
PRONESTE K SOBĚ: „NYNÍ ZÍSKÁVÁM PŘÍSTUP K MOCI JEDNOTY A SJEDNOCENÍ, SPLYNUTÍ A KE SVÉMU SPOJENÍ SE ZEMÍ A S VEŠKEROU HOJNOSTÍ A VSTŘEBÁVÁM JE, STÁVAJÍ SE MOU SOUČÁSTÍ.“
DÝCHEJTE ZHLUBOKA, A BUĎ PROSTŘEDNICTVÍM VIDĚNÍ, VIZUALIZACE NEBO SVÉ PŘEDSTAVIVOSTI VIZTE KOULI SVĚTLA, KTERÁ PŘEDSTAVUJE VAŠÍ KOŘENOVOU ČAKRU, JAK SE ZAČÍNÁ OTÁČET RYCHLEJI A RYCHLEJI, JE STÁLE  SVĚTLEJŠÍ A JASNĚJŠÍ, AŽ VYBOUCHNE A STANE SE ZÁŘÍCÍM SLUNCEM, A ŠACHTA SVĚTLA SE PŘESUNE Z PRVNÍ ČAKRY NAHORU DO DRUHÉ ČAKRY (UMÍSTĚNÉ PRÁVĚ POD PUPKEM). ŘEKNĚTE: „JSEM JEDNO S BOŽÍM  TVOŘIVÝM ZDROJEM.“
PUPEČNÍ ČAKRA
Toto je sídlo vašeho fyzického/emocionálního já. Když je tato čakra v rovnováze, už nejste postiženi pochybami o sobě, závislostmi nebo sexem. Stáváte se naladěni na moudrost své Mysli Duše místo mysli ega, a postupně jsou všechny staré sebe omezující myšlenkové vzorce podvědomé mysli nahrazeny vědomím sebe a emocionální stabilitou. Jak se učíte tvořit radost, mír a prosperitu místo strachu a omezení, začínáte získávat zpět svou osobní moc.
Zhluboka se nadechněte a ZAZPÍVEJTE: „JÁ CÍTÍM“.
Hluboce dýchejte a ZAZPÍVEJTE: Ú .
PRONESTE K SOBĚ: „NYNÍ ZÍSKÁVÁM PŘÍSTUP K MOCI VÁŠNĚ A DUCH JE MÝM VŮDCEM. MOU TOUHOU JE TVOŘIT RADOST, MÍR A PROSPERITU, ABYCH SI JI MOHL/A UŽÍVAT A SDÍLET S OSTATNÍMI.“
HLUBOCE DÝCHEJTE. VIZTE JAK SE KOULE SVĚTLA, KTERÁ PŘEDSTAVUJE VAŠI DRUHOU ČAKRU, ZAČÍNÁ OTÁČET RYCHLEJI A RYCHLEJI, VÍC SVÍTÍ A JE JASNĚJŠÍ, AŽ VYBOUCHNE A STANE SE ZÁŘIVÝM SLUNCEM A ŠACHTA SVĚTLA SE PŘESUNE NAHORU Z DRUHÉ ČAKRY DO TŘETÍ (DO SOLÁRNÍHO PLEXU). ŘEKNĚTE:„JSEM UVNITŘ SEBE CELÝ/Á A ÚPLNÝ/Á.“
SOLÁRNÍ PLEXUS
Toto je sídlo vašeho fyzického/mentálního já. Když se tato čakra začne harmonicky točit a zbývá jen několik rozladěných energií, vrátí se vaše sebe-úcta, znalost se obrátí v moudrost a jasnost myšlenek. Znovu získáte sebe-kontrolu a stanete se mistrem svých tužeb. Naučíte se stanovit hranice a ctít hranice ostatních, přitom, když čerpáte energii z Látky Vesmírného Zdroje  Života a svého vlastního ATOMU BOŽÍHO SEMÍNKA (Přítomnosti JÁ JSEM), místo toho, abyste vstupovali do energií ostatních okolo vás a čerpali z nich. V tomto bodě začne aktivace vašeho Centra Sluneční Moci(SOLÁRNÍ PLEXUS, SRDCE, KRK A THYMUS).
Hluboce se nadechněte a ZAZPÍVEJTE: „JÁ BUDU“ /“JÁ CHCI“ (VŮLE)
Zhluboka dýchejte a ZAZPÍVEJTE: OH (OU(h)).
PRONESTE K SOBĚ: „NYNÍ ZÍSKÁVÁM PŘÍSTUP KE SVÉMU OSOBNÍMU CENTRU MOCI  A KONTROLUJI SVÉ EMOCE, JSEM MISTREM SVÝCH TUŽEB. STANOVUJI JASNĚ DEFINOVANÉ HRANICE.“
ZHLUBOKA DÝCHEJTE. VIZTE JAK SE KOULE SVĚTLA, KTERÁ PŘEDSTAVUJE VAŠI TŘETÍ ČAKRU, ZAČÍNÁ OTÁČET RYCHLEJI A RYCHLEJI, VÍC SVÍTÍ A JE JASNĚJŠÍ, AŽ VYBUCHNE A STANE SE ZÁŘIVÝM SLUNCEM A ŠACHTA SVĚTLA SE PŘESUNE NAHORU ZE TŘETÍ ČAKRY DO CTVRTÉ ČAKRY (SRDCE)- ŘEKNĚTE: „JÁ JSEM MOC TVOŘIT.“
SRDCE
Čakra Srdce je branou k vyšším čakrám, které vás spojují s Já Dáše a vaší SVATOU TRIÁDOU Páté Dimenze. Když je vaše Čakra Srdce v nerovnováze nebo z větší části zavřená, budete primárně fungovat jako instinktivní lidská bytost, která je řízena třemi nižšími čakrami fyzického já. Jak dostanete do rovnováhy energie mysli srdce/emocí (ENERGETICKÁ CENTRA SÍLY ŽIVOTA  A LÁSKY těla),budete čerpat z bezpodmínečné Síly Lásky Boží Mysli. Rychle uvolníte všechny energie a myšlenkové vzorce, které se projevují, zhmotňují jako žárlivost, závist, sobectví, vina nebo pocity bezcennosti.Když zažehnete trojitý Plamen Boží Vůle, Moudrosti a Lásky, začnete rozvíjet soucitnou povahu a sjednocení s životem a všemi věcmi.
Hluboce se nadechněte a ZAZPÍVEJTE: „JÁ MILUJI“
Zhluboka dýchejte a ZAZPÍVEJTE: ÁH.
PRONESTE K SOBĚ: „NYNÍ AKTIVUJI SVÉ EMOCIONÁLNÍ CENTRUM A CENTRUM SÍLY SVÉ SLUNEČNÍ MOCI. PŘIJÍMÁM A PROMÍTÁM POUZE ENERGII LÁSKY/SVĚTLA. OTEVÍRÁM SVÉ SRDCE BOŽSKÉMU TOKU DUCHA.“
ZHLUBOKA DÝCHEJTE. VIZTE JAK SE KOULE SVĚTLA, KTERÁ PŘEDSTAVUJE VAŠI ČTVRTOU ČAKRU, ZAČÍNÁ OTÁČET RYCHLEJI A RYCHLEJI, VÍC SVÍTÍ A JE JASNĚJŠÍ, AŽ VYBUCHNE A STANE SE ZÁŘIVÝM SLUNCEM A ŠACHTA SVĚTLA SE PŘESUNE NAHORU ZE ČTVRTÉ ČAKRY DO PÁTÉ ČAKRY (KRK)- ŘEKNĚTE: „JÁ JSEM VESMÍRNÁ LÁSKA.“
KRK
Krční čakra je spojená s astrální/emocionální rovinou nebo mentální/příčinnou rovinou, v závislosti na vibrační frekvenci myšlenek a slov, které projektujete. To může mást, ale protože tvoříte svou vlastní realitu frekvenčními vzorci, které vyzařujete, zákon přitažlivosti zajišťuje, že nižší frekvence, které vysíláte, budou přitahovat energie astrální roviny, a vyšší frekvence budou čerpat z mentálních rovin vědomí. Proces vzestupu s sebou přináší to, stát se mistrem fyzické roviny, astrální (emocionální) roviny, mentální roviny a nakonec vystoupit nahoru do Páté Dimenze, která je naším Cílem“ Božího Plánu pro toto Kolo Vzestupu. Komunikace, moc mluveného slova, je jedním z nejdůležitějších nástrojů na fyzické rovině. Když začnete používat jazyk Lásky/Světla a řeč Duše, budete vždycky říkat nejvyšší pravdu, budete v řeči výmluvní a výrazní, stejně tak i ve psaném slově, a stanete se profesionálem ve zhmotňování svých vizí pro budoucnost.
Zhluboka se nadechněte a ZAZPÍVEJTE: „JÁ MLUVÍM“
Hluboce dýchejte a ZAZPÍVEJTE: ÁJ
PRONESTE K SOBĚ: „NYNÍ ZÍSKÁVÁM PŘÍSTUP KE SVÉMU CENTRU MOCI VŮLE PROSTŘEDNICTVÍM MOCI KOMUNIKACE A VYJÁDŘENÍ SEBE, BUDU ŘÍKAT SVOU PRAVDU S INTEGRITOU A DOBRÝM ÚSUDKEM.
ZHLUBOKA DÝCHEJTE. VIZTE JAK SE KOULE SVĚTLA, KTERÁ PŘEDSTAVUJE VAŠI PÁTOU ČAKRU, ZAČÍNÁ OTÁČET RYCHLEJI A RYCHLEJI, VÍC SVÍTÍ A JE JASNĚJŠÍ, AŽ VYBOUCHNE A STANE SE ZÁŘIVÝM SLUNCEM A ŠACHTA SVĚTLA SE PŘESUNE NAHORU Z PÁTÉ ČAKRY DO ŠESTÉ ČAKRY (TŘETÍ OKO)- ŘEKNĚTE: „JÁ JSEM DOKONALÉ VYJÁDŘENÍ.“
TŘETÍ OKO
Čakra obočí nebo Třetího Oka otevírá dveře ke „vnitřním smyslům“. Nejdříve tím, že znovu nastolí spojení mezi vámi a vaším nevědomým já (podvědomou myslí), a postupně s vaším Vyšším Já, až dokud není dovoleno čisté Látce Vesmírného Světla Boží Mysli (nazývané Paprsky) vstoupit a aktivovat vaše Boží vědomí (Vnitřní esenci vás samých). Přes šeptání intuice se přesunete k „vědění“, že jste vedeni a inspirováni Duchem. Nové znalosti, tvořivé nápady a inspirace z vyšších a intuitivních rovin vám budou přístupně, jakmile vyčistíte pokřiveniny. Nebojte se zdánlivě temných energií nebo myšlenkových forem, které vplouvají do vašeho vědomí nebo se objevují v meditaci před vašima očima, milovaní, neboť to jsou vaše vlastní mylné výtvory vyplouvající na povrch, aby byly vyléčeny a přeměněny ve Světlo. Láska je dynamickou a soudržnou Silou Tvoření, a když je Láska/Světlo vyzářeno na jakoukoli nevhodnou myšlenkovou frekvenci, ta je Prosvícena a nakonec přeměněna. Také si vzpomeňte na použití Fialového Plamene.
Zhluboka se nadechněte a ZAZPÍVEJTE: „JÁ VIDÍM“
Hluboce dýchejte a ZAZPÍVEJTE: EJE .
PRONESTE K SOBĚ: „NYNÍ ZÍSKÁVÁM PŘÍSTUP KE SVÉ MOCI INTUITIVNÍ MYSLI.  MÁM JASNÝ VHLED, A POZORNĚ NASLOUCHÁM, KDYŽ ČERPÁM ZE SVÉ VNITŘNÍ MOUDROSTI (VSTUPUJI DO NÍ) A Z MOUDROSTI SVÉHO VYŠŠÍHO JÁ.“
ZHLUBOKA DÝCHEJTE. VIZTE JAK SE KOULE SVĚTLA, KTERÁ PŘEDSTAVUJE VAŠI ŠESTOU ČAKRU, ZAČÍNÁ OTÁČET RYCHLEJI A RYCHLEJI, VÍC SVÍTÍ A JE JASNĚJŠÍ, AŽ VYBOUCHNE A STANE SE ZÁŘIVÝM SLUNCEM A ŠACHTA SVĚTLA SE PŘESUNE NAHORU ZE ŠESTÉ ČAKRY DO SEDMÉ ČAKRY (KORUNA) – ŘEKNĚTE: „JÁ JSEM DOKONALÝM NÁSTROJEM JASNOSTI A MOUDROSTI.“
KORUNNÍ ČAKRA
Když je aktivována Korunní Čakra, otevře se váš Sloup Světla v přípravě na začlenění mnoha úrovní vaší NadDuše/vašich Vyšších Já. Postupně, jak budete postupovat dál, vám bude přístupná moudrost, dary a poklady uložené uvnitř vaší SVATÉ TRIÁDY, která sídlí v Páté Dimenzí. Jak dáte najevo, že jste připraveni žít a vyzařovat Lásku / Světlo / Pravdu Tvoření (Stvoření), budete naplněni stále větším tokem znaků, kvalit a dobrých vlastností Dvanácti Paprsků Božího Vědomí.
Zhluboka se nadechněte a ZAZPÍVEJTE: „JÁ JSEM“
Hluboce dýchejte a ZAZPÍVEJTE: ÍÍÍ
PRONESTE K SOBĚ: „NYNÍ ZÍSKÁVÁM PŘÍSTUP KE SVÉ DUCHOVNÍ MOCI A SPOJENÍ SE SVÝM ANDĚLSKÝM ATOMEM BOŽÍHO SEMÍNKA, KTERÝ JE CENTREM OSVÍCENÍ / INSPIRACE / MOUDROSTI.“
ZHLUBOKA DÝCHEJTE. VIZTE JAK SE KOULE SVĚTLA, KTERÁ PŘEDSTAVUJE VAŠI SEDMOU ČAKRU, ZAČÍNÁ OTÁČET RYCHLEJI A RYCHLEJI, VÍC SVÍTÍ A JE JASNĚJŠÍ, AŽ VYBUCHNE A STANE SE ZÁŘIVÝM SLUNCEM A ŠACHTA SVĚTLA SE PŘESUNE NAHORU ZE SEDMÉ ČAKRY DO HVĚZDY DUŠE (ČAKRA HVĚZDY DUŠE JE 6 – 8 PALCŮ NAD KORUNOU HLAVY).
PRONESTE K SOBĚ: „SPOJUJI SE SE SVÝM DUHOVÝM MOSTEM K JEDNOTĚ VĚDOMÍ A JSEM S NÍM V SOULADU. TÍMTO A PROTO PŘEMĚŇUJÍ VŠECHNY NEVHODNÉ ENERGIE JAK SE PŘESUNUJI ZA VLIV ZÁKONA KARMY A DO STAVU MILOSTI (LASKAVOSTI, OCHOTY).“
ZHLUBOKA DÝCHEJTE A ZAZPÍVEJTE „AUM“
VIZTE JAK SE SLOUP SVĚTLA, KTERÝ VÁS SPOJUJE S VAŠÍM ATOMEM BOŽÍHO SEMÍNKA/PŘÍTOMNOSTÍ JÁ JSEM, ROZŠIŘUJE A ROZŠIŘUJE DOKUD NEUTVOŘÍ KORUNU Z LOTOSOVÉHO KVĚTU NA VAŠÍ HLAVĚ, VIZTE, JAK PROJASŇUJE VŠECHNA POKŘIVENÍ A PORUCHY Z VAŠEHO ANDĚLSKÉHO SPOJENÍ S DUCHEM, ABY FREKVENČNÍ VZORCE ANDĚLSKÉHO SVĚTLA, ANDĚLSKÉ VŮLE A ANDĚLSKÉ MOUDROSTI MOHLY K VÁM VOLNĚ PROUDIT PROSTŘEDNICTVÍM VELKOLEPÝCH PAPRSKŮ OD NAŠEHO BOHA MATKY/OTCE A OD VÁS, VEN DO SVĚTA. ŘEKNĚTE: „JÁ JSEM JEDNO S BOŽSKÝM ZDROJEM.“
ZHLUBOKA DÝCHEJTE ZAZPÍVEJTE TŘIKRÁT: AUM * AUM * AUM
***************************
Abychom vám dále pomohli znovu nastolit čisté, silné spojení s vašimi duchovními průvodci, andělskými pomocníky a vaší Rodinou Duše, se kterými máte pracovat, když se posouváte společně vpřed do Vyšších Říší vědomí, nabízíme vám toto cvičení:
Několikrát se zhluboka nadechněte, a přitom zaměřte své vědomí hluboko dovnitř svého Svatého Srdce. VIZUALIZUJTE (ale vnímejte) svou Esenci Duše uvnitř Koule Světla, projděte bránou na zadní straně komnaty svého Svatého Srdce. Rychle se přesuňte nahoru do Páté Dimenze do nové Pyramidy Světla, která byla zvláště navržena jako místo setkání pro vás a vaše přátele a průvodce Duše, kteří společně cestují do jemnějších frekvencí Vyšších Říší. Přesuňte se do tohoto Svatého Prostoru a posaďte se ke kulatému křišťálovému (krystalovému) stolu. Když tak budete činit, podívejte se po místnosti a všimněte si těch, se kterými máte hovořit a pracovat, že jsou také usazeni  na křišťálových židlích okolo stolu. Věnujte chvilku tomu, abyste identifikovali ty, se kterými jste v Pyramidě. Ostatní budou občas přidáni, a vaše Pyramida Světla se zvětší, aby se tam všichni vešli.
Stejně jako u ostatních Pyramid Světla ve Vyšších Dimenzích, z vrcholu Pyramidy visí nad křišťálovým stolem stojícím uprostřed krystal z čistého křemíku se dvěma hroty, zakončeními. Z obrovského krystalu září do místnosti Elektrizující a Osvětlující Jiskry. Je to vzácná Esence Nejvyššího Stvořitele a našeho Boha Otce / Matky – Adamantinové Částice Andělského Světla. Pod stolem je fontána s hořícím Fialovým Plamenem stříkající ven do místnosti, která bude přeměňovat jakoukoli pokřivenou energii, kterou přinesete na toto místo, aby byla očištěna a uvolněna. Přicházejte na toto Svaté Místo často, abyste posílili svá spojení a přátelský vztah se Světelnou Rodinou Duše.
PRONESTE K SOBĚ: „ZNOVU POŽADUJI SVÉ ANDĚLSKÉ VROZENÉ PRÁVO A SVÉ SPOJENÍ SE SVÝM VYŠŠÍM JÁ, SE SVOU RODINOU DUŠE A SE VŠEMI BYTOSTMI SVĚTLA, SE KTERÝMI MÁM PRACOVAT A SE KTERÝMI SE MÁM SJEDNOTIT, ABYCH ZÍSKAL PŘÍSTUP  A PŘEDAL DÁL VESMÍRNOU MOUDROST A PRAVDU, KTEROU MÁM VSTŘEBAT A SDÍLET. TADY A TEĎ ZNOVU POŽADUJI SVÉ MISTROVSTVÍ SEBE A VŠECHNY KVALITY, DARY, DOBRÉ VLASTNOSTI A ZNAKY SVÉHO ANDĚLSKÉHO JÁ. TOUŽÍM BÝT ŽIVOUCÍM A ZOSOBNĚNÝM PŘÍKLADEM LÁSKY, HARMONIE, HOJNOSTI A RADOSTI.
JÁ JSEM ANDĚLSKÁ LÁSKA, JÁ JSEM ANDĚLSKÉ SVĚTLO, JÁ JSEM ANDĚLSKÁ VŮLE, JÁ JSEM ANDĚLSKÁ MOUDROUST V AKCI“ TAK AŤ TO JE! TAK TO JE! JÁ JSEM KTERÝ JSEM!“
Mí odvážní a stateční, jak se zrychluje proces vzestupu, je důležitější než kdy dříve, využít výhodu co možná nejvíce pokročilých technik transformace, přeměny. Může to vypadat zjednodušeně; nicméně výše uvedená cvičení/meditace jsou mocnými nástroji, které vám mají pomoci v uvolnění starých ovlivněných vibračních vzorců, a pomoci vám v procesu návratu do mocnějšího stavu duality, uvnitř vaší fyzické loďky, aby se vaše Píseň Duše/ Energetický Podpis stal nádhernou, harmonickou symfonií velké závažnosti a síly.
Snažíme se vám dát všechny možné nezbytné nástroje a informace, aby vám pomohly na Cestě Osvícení. Ale vy musíte přijmout zodpovědnost za svůj návrat k mistrovství Sebe. Stojíme při vás, abychom vám pomáhali, když znovu žádáte svůj právoplatný status jako Duchovní Bytost na Andělské misi pro našeho Boha Otce/Matku. Zdravíme vaší statečnost. Jste milovaní nade vše.
JÁ JSEM Archanděl Michael
www.ronnastar.com
Poznámka ke kopírování:
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Markéta N. ( www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy