AA Michael – GALAKTICKÉ ZAROVNÁNÍ: 12/12 a 12/19 prosinec 2015
Archanděl Michael prostřednictvím Celie Fenn

Milovaná Rodino Světla, v tomto měsíci, v prosinci, vstřebáváte a zapracováváte do sebe a vyvažujete mocné energie dokončení vlny Kvantového Vesmírného Světla, která začala 8:8:8 a sestupovala Lví Bránou. Tato energie byla během posledních měsíců posilována a vstřebávána, a nyní v prosinci vám dovolí se přizpůsobit a připravit na velké události přicházející v roce 2016.

Klíčovým slovem tohoto okamžiku „Nyní“ je „Přeměna“ („Transformace“). Galaktické kódy vás nesou do sjednocené Časové Linie, kde se veškerá Pozemská Realita připravuje na velkou Přeměnu, která vás sladí s budoucí Zemí Harmonie a Míru.

Žádáme vás, abyste si představili sami sebe jako Mistry Času, kteří drží Minulost a Budoucnost ve své Mezinárodní Realitě, při tom když manifestujete v „Nyní“ nekonečnou přítomnost, která je vaším Andělským Srdcem. Z této perspektivy jste vy Mistrem své Časové Linie/svých Časových Linií, jak držíte Budoucnost a Minulost v bezchybné rovnováze. Tkáte ze svého Andělského Svatého Srdce energie Času/Prostoru do Nové Země.

Budoucnost je Opravdová! Je sladěna s Andělskou Vůlí a vyžaduje nyní Přeměnu na Zemi“

Vortexové body (Body Víru) v prosinci

Milovaná Rodino Světla, 12:12 a 12:19 (12. prosincem a 19. prosincem) se budete zabydlovat v mocných Galaktických energiích a připravovat se na ně. Ty budou plynout na Zem z Galaktického Centra skrz Jižní Planetární Bránu, přes Antarktidu.

Brána 12:12 počítá se zrychlením frekvence a s vlivem Zlatého Světla, aby připravila Zemi a všechny její obyvatele na mocné víry energie, které mají přijít.

12:19, 19. prosince, představuje bezchybné sladění Galaktického Středu a Slunce na 27 stupních konstelace Střelce (Sagitarius) v tradiční astrologii. V Astrologii 13ti Znamení, bylo Slunce v Hadonoši nebo Asklepiovi, znaku Krista Léčitele, a ten působil jako motor moci, který nese Zemi do zarovnání, sladění s Galaktickým Středem a Velkým Centrálním Sluncem.V tomto okamžiku existuje přímý „přenos“ Světelných Kódů od Galaktické Rady přenášející na naši Zemi vzory a zvuky Vesmírného Srdce. Ty znovu zrychlí Evoluci a Transformaci, Vývoj a Přeměnu. Budou přijímány Jižní Bránou v Antarktidě a budou přeneseny k Lidstvu prostřednictvím Bodů Uzlů Zemské Mřížky na Novém Zélandu, v Austrálii, Jižní Africe, Argentině a v Chile. Budou velmi rychle rozneseny po celé Zemi a ponesou s sebou zprávu transformace!

Pak. Milovaní, o několik dní později, v noci 21. a 22. prosince zažijete Planetární Slunovrat. To představuje okamžik, kdy Země vypadá, jako by klidně stála na své vlastní ose, než se začne vracet kolem slunce a umožní změnu ročního období. Na jihu je Letní Slunovrat, a je tam nejdelší den a nejkratší noc. Je to Oslava Světla a Tvořivosti a Života. V severních zemích je Zimní Slunovrat, a tady je nejkratší den a nejdelší noc roku. To představuje znovuzrození Světla, neboť dny se na cestě k létu začínají prodlužovat.

Slunovrat je vždy okamžikem, kdy je nezbytná Rovnováha, a všechno, co není v Rovnováze je velmi intenzivně cítit. Žádáme vás, abyste se v této době zaměřili na Vnitřní Rovnováhu, protože ta vám bude pomáhat vyrovnat vaše prostředí. Váš osobní „energetický podpis“ může být faktorem, který dovede do rovnováhy lidí okolo vás, pokud udržíte zaměření na Mír a Harmonii a je-li toto zaměření posilováno ve vašem Srdci.

25. prosince bude Úplněk, na který spadá v Křesťanské Tradici 1. svátek vánoční, den narození Krista. Budeme ho nazývat Zrozením Kristova Vědomí, které bylo přineseno na Zemi před 2.000 lety Avatary Ješuou a Marií Magdalenou. Tento rok úplněk posílí Zlatou Energii Svatého Grálu, neboť vyvážené Andělské Mužství a Ženství přenášejí na Planetu Zemi své Zlaté Světlo.Žádáme vás, abyste oslavovali sestoupení Světla na Zem a potenciál Vyššího Vědomí, které bylo uzemněno a ukotveno na vaší Zemi Ješuou a Marií Magdalenou.

Teď přidáme k této „směsici“ energií Kometu Catalinu, která proletěla kolem Slunce v půlce listopadu a právě proletěla kolem Venuše, planety Ženské energie. Kometa teď míří do mezihvězdného prostoru. Právě nyní je na vašem nebí velmi dobře viditelná, a také se už nikdy nevrátí. Je jedním z dočasných návštěvníků, nositelů zpráv o Velké Vesmírné Změně, a na své Cestě ponese zprávu vzestupu Země a Lidstva do Vesmírných dálek.

Komety jsou vždy znameními Velké Změny na Zemi. A jméno této Komety, Catalina, takéoznačuje spojení s Kristovým Světlem. Kataři (Cathars), před tisíci lety následovníci Magdaleny, byli nazýváni „Čistými“, a jméno „Cathar“ znamená čistý. Catalina je ve španělštině verzí Catheriny, odvozené od Cathar. Označuje, že Kometa přináší dobré zprávy pro Návrat Andělského Ženství prostřednictvím Magdalény a návrat „Čistých“, jak bylo předpovězeno posledními Katary. Co bylo odseknuto, tryská zase ven a Zlaté a Diamantové Světlo naplňují Zemi novou energií Přeměny. Kódy Grálu jsou aktivovány a Fyzické Tělo je připraveno se stát pravým prostředkem nebo pohárem Andělského Světla.

A právě aby zesílil energii přeměny ještě více, bude Úplněk 25. prosince v Raku, Slunce v tu dobu bude v Kozorohu, jenž je silně aktivován Plutem, dalším poslem Přeměny ve Sluneční Soustavě.Úplněk sám o sobě je v Raku a přináší plnou sílu Andělského Ženství, aby zářilo na Zemi vedle Andělkého Mužství Ješuy.

Ano, opravdu, Milovaní, je čas Slavit!

Směrem k roku 2016 a stabilizace Vnitřní a Vnější Reality

Milovaní, jak jste si vědomi, Země se přesunula do toho, co nazýváme Pátou Dimenzí Vědomí Jednoty a uvolnila přitom své předchozí ukotvení ve Třetí Dimenzi. To vytvořilo pomýlení a chaos, jednoduše proto, že „podpůrné“ struktury jsou stále v toku a zakládají se na vyšších frekvencích.

Když jste byli ukotveni ve Třetí Dimenzi, byli jste podporování Časem (4D) a Emocionálnímí a Mentálními strukturami, které vás „uzemňovaly“ do života na Zemi. Tyto energie vám byly dobře známé, i když jste se na konci cyklu stali „vězni“ manipulace.

Nyní, v Páté Dimenzi, jste podporováni Časem (jako Mistři Času Čtvrté Dimenze) a Šestou Dimenzí (Archetypální a Tvořivou Představivostí).

Mnozí z vás pozvedáte své vědomí, abyste mohli být Ukazovateli cesty do vyšších úrovní vědomé pozornosti a stabilizátory Mřížek Páté Dimenze.

Protože tak málo lidí si je vědomo toho, jak Ovládat Čas a Časové Linie, a „Cestování Časem“, se Časové Linie na Zemi točí v chaotických kruzích, takže to vypadá, jako že „staré“ vazby se znovu vracejí v nové formě. Nemají kam jít, když jsou lidé zmateni a nevědí, jak ve správný čas „pozvednout“ časovou linii na další úroveň spirály.

To může být pozitivní věc, Milovaní, protože existuje mnoho časových linií, které potřebují být uzavřeny a úplně ukončeny, než se Nová Země bude moci plně aktivovat a projevit.

Způsob, jak podpořit Časové Linie Nové Země, je moci vstoupit do Šesté Dimenze a tvořit Sen Nové Země do mocného Příběhu, který povede Zemi vpřed do jejího budoucího osudu!Země je připravena! Jednoduše očekává příběhy, které vy, Mistři Času, budete tkát v šesté dimenzi Představivosti a Archetypů, abyste ji vedli vpřed.

Tak, Milovaní, v roce 2016 bude energie Hlavní Přeměny (Transformace) na všech úrovních společnosti na Zemi. Vaše Poslání Duše vás bude stále tlačit k tomu, abyste zapojili Tvůrčí Představivost a snili a vyprávěli příběhy, malovali obrázky, vytvářeli hudbu a tanec, které budou stabilizovat točící se časové linie a slaďovat Zemi s jejím osudem jako Planetární Hvězdu Diamantového Světla!

Přejeme vám mír a radost v této poslední části roku 2015 a těšíme se na další spolupráci v roce 2016!

Copyright a zdroj originálu: Celia Fenn, http://www.starchildglobal.com.

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky přeložila Markéta N. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem a to za podmínky, že u reprodukovaného celku bude připojeno celé znění této “Poznámky” včetně aktivního odkazu na výše uvedené webové stránky. Děkuji za pochopení a respektování této podmínky.