AA MICHAEL – „DUCHOVNÍ FILOZOFIE PRO VYVÍJEJÍCÍ SE LIDSTVO“
AA Michael prostřednictvím Ronny Herman, květen 2015

Milovaní mistři, mnozí z vás se cítí, jakoby byli v poslední části dlouhého, náročného závodu, a vaše energie a nadšení s tím nedrží krok. Jste stále více rozčarovaní z kouzla toho, že jste na světě, a věci, které vás obvykle vždycky nadchly, vypadají tak nějak zbavené lesku a nudné. Je to tak proto, žepřeskakujete mezi dvěma dalece rozdílnými realitami nebo několika dimenzemi najednou. Také se systémy vašich čtyř nižších těl (fyzického, mentálního, emocionálního a éterického) snaží přizpůsobit oněm mnohým Stránkám vašeho Vyššího Já, které vstřebáváte se zrychlenou pravidelností, a držet s nimi krok. To do vaší pozemské loďky vnáší hodně stresu a zátěže.

Obrovské množství z vás udělalo a připravuje se udělat kvantový skok do vědomí Páté Dimenze, v němž odpadává váš starý svět Stavu Bytí daleko rychleji, než stačíte vstřebávat pročištěné a zjemnělé energie/vibrace a koncepty svého nového Bytí ve vyšší frekvenci. Jak si začnete být vědomi toho, co se děje, nebudete tak stresovaní a zmatení. Prosím, věřte nám, když vám říkáme: „Úleva je blízko“. Jedním z našich největších přání je pomáhat vám s tímto procesem, abyste vašeho posunu dosáhli jednoduše a s grácií.
Většina informací, meditací a cvičení, které jsme vám dávali po mnoho minulých let, byla zaměřena na přeměnu negativních energetických vzorců a na rozvinutí a zjemnění vaší vědomé pozornosti. Tento proces je nezbytný k tomu, abyste udělali cestu infiltraci a vstřebání vzácných buněk Světla Stvořitele– mocným novým vysokovibračním Paprskům Individualizovaného Vyjádření, které vyzařují ze vzácných říší Nejvyššího Stvořitele.
Během těchto časů, které nikdy předtím neexistovaly, vám nabízíme širokou paletu vyšších pravd, aby vám pomáhaly v procesu vývoje, který je  teď v plné síle. Některá z těchto pokročilých učení byla předána dříve, ale jsou dostatečně důležitá na to, abychom je zopakovali. Navrhujeme, abyste se každý den zaměřili na jeden nebo dva koncepty, abyste je mohli pevně zasít do svého vědomí, až dokud se nestanou součástí vaší novéDUCHOVNÍ FILOZOFIE PRO MISTROVSTVÍ SEBE.
* Jak se postupně sjednocujete se zbývajícími Stránkami svého Já Duše vyšší Čtvrté dimenze, učíte se žít ve vzestoupeném stavu vědomí. Přesouváte se ze stavu, kdy se stáváte, do STAVU BYTÍ,což znamená, že se učíte žít v okamžiku TEĎ své „Boží Moci“. Jak rozvíjíte jasné vidění a čistý záměr, mlha iluze vás už více nebude ovlivňovat. Jak pomalu zjemňujete a pročišťujete své schopnosti spolutvořit, začínáte tvarovat a vytvářet své nejvyšší vize a touhy, uložené v úložišti Andělských Semínek myšlenek neprojeveného potenciálu. Postupně se vyvíjíte ve sjednocenou, zářícíDUCHOVNÍ BYTOST V LIDSKÉ PODOBĚ – V OSOBNOSTI NAPLNĚNÉ DUŠÍ.
* Mistrovství sebe je nekonečný proces, jak se učíte vstřebávat a začleňovat do sebe více a více dobrých vlastností a kvalit a znaků našeho Boha Otce/Matky. Vyžaduje to neustálou bdělost a praxi; nicméně, odměna je nezměrná.
* Je čas, abyste si vzpomněli, proč jste na Zemi. Pamatujte, jste prodloužením nebo Stránkou našeho Boha Otce/Matky, kteří jsou zase většími Stránkami Nejvyššího Stvořitele. Obejměte nadšení své nové reality, když vytváříte ve svém osobním světě více a více harmonie. Snažte se plně využít výhodu své nově harmonizované a povznesené reality – vychutnejte si všechny vjemy a hodnotné zkušenosti, které Pozemská pláň může nabídnout, a užijte si přitom také krásu, divy a kouzlo vyšších říší.
* Světlo, zvuk a barva jsou různé druhy léčení, a jsou nástroji a rekvizitami, které vám mají pomoci v rozšiřování vašeho vědomí a v čištění a zjemnění osobní reality. Duchovně zaměřený žák/učedník na Cestě k vyššímu vědomí se musí naučit používat některé hlavní nástroje mistrovství Sebe, protože jsou součástí vašeho Božství a vašeho vrozeného práva. Upevnit a naučit se používat Svaté zvuky a mantry vám pomůže opravit a napravit mnoho symptomů stresu a nemocí, které momentálně zažíváte, protože vám budou pomáhat postupně přeměňovat vaše éterická, emocionální a mentální těla do harmoničtějšího stavu Bytí.
* Každý z vás má schopnost přispět něčím osobním a jedinečným do Božího Plánu, který byl navržen pro budoucnost lidstva a pro Zemi. Náš Bůh Otec/Matka vám dal neobyčejný dar – Boží privilegium účastnit se tvoření  svého vlastního osudu. Každý z vás má potenciál stát se vylepšeným smrtelníkem. Stáváte se smrtelníky naplněnými Duchem, což vám zajišťuje stále se rozšiřující nesmrtelné postavení, nesmrtelný status. Máte mnohačetné stránky a vědomí na mnohem více úrovních, než nyní můžete pochopit. Jste Nesmrtelná Duše se smrtelnou myslí a tělem. Jste v procesu rozpuku Duše, v němž získáváte schopnost vstřebávat a začleňovat do sebe dávky frekvencí vyššího Světla.
* Existuje vesmírný čas, který je tekutý a tvárný a poddajný, a existuje smrtelný čas, který je lineární, strukturovaný a zaměřený na události. Učíte se žít jako Duchovní Smrtelníci, kteřímohou dosáhnout tekutosti a velkoleposti Vesmíru. Existují školy Vesmírné Filozofie, kde jste studovali, a ze kterých budete moci znovu čerpat, znovu do nich vstoupit, jak získáte schopnost projít vyššími říšemi vyjádření.
* Existují Strážci Osudu, kteří vás mají vést a ukazovat vám cestu. Požádejte o jejich pomoc a oni se stanou vašimi oddanými služebníky. Bytosti Světla představují mnoho různých úhlů pohledu a mají mnoho rozličných osobních zkušeností, stejně jako smrtelníci.
* Pravá duchovnost nevyžaduje určité rituály nebo nepružné druhy víry; je to způsob žití své nejvyšší pravdy s oddaností celého srdce. Máte hledat směs své nejvyšší intelektuální, emocionální a Duchovní Filozofie života.
* Jste Boží Jiskrou, a měli byste ctít sebe a ostatní a dát sobě i jim vysokou hodnotu. Zneucťujete našeho Boha Otce/Matku, když tak nečiníte. Vždy byste měli hledat svobodu a pravdu pro sebe i pro ostatní.
* Jak zjistíte, že jste se přesunuli do Stavu Požehnání? Budete to vědět, když vám ostatní budou zpátky odrážet krásu vaší Duše. Budete to vědět, když k vám začne proudit hojnost. Budete to vědět,když se vaše srdce bude rozšiřovat láskou pro celé Stvoření, a když se vaše Píseň Duše bude rozléhat vaší Bytostí, a ven, bude znít okolním světem a vyššími říšemi. Budete to vědět, když nebudete moci zůstat v klidu a bude vás to nutit podělit se o své radostné zkušenosti s kýmkoli, kdo bude ochoten poslouchat. A budete to vědět, když bude vhodné být tichým svědkem.
* Meditujte dnem i nocí, ještě lépe, staňte se žijící meditací, aby byl každý okamžik probuzení zaměřen na nejvyšší účel pro všechny. Potom shromážděte svou lásku a moc, abyste vytvořilimeridiány Světla a zaměřenou energii, aby vaše síla cirkulovala vaší fyzickou loďkou, a pak zářila z vašeho Solárního centra síly nahoru do ráje, do nebe, ven k celému lidstvu a dolů do centra Matky Země.
* Máte přijmout povznesený projev mistrů: klidně, jemně, s láskou přítomných, ale nezasahujících, pozorujících, pomáhajících, když je potřeba, ale umožňujících, nesoudících (neodsuzujících), neboť víte, že vše, co se děje, je z nějakého důvodu a vše, co se objeví má vyšší účel.
* Rozšiřte své milující Světlo a přítomnost tak daleko, jak jen je možné, drazí. Poraďte těm, kteří jsou k vám přivedeni. Podle činů budete poznáni, a ti, kteří budou potřebovat vaše Světlo a moudrost k vám budou přitaženi.
Nikdy nezapomeňte, jste věční a nesmrtelní. Vaše fyzické tělo je dočasným chrámem, ve kterém přebývá Andělská Stránka Boha. Svaté Srdce je chrámem Duše. V něm je esence Života, kde sídlí pravá Láska, a kde začíná vaše vědomí Nekonečnosti. Boží Buňka Diamantového Jádra ve Svatém Srdci obsahuje Dvanáct Paprsků Božího Vědomí pro zkušenost tohoto Pod-Vesmíru. Tyto Boží Jiskry jsou mocné ATOMY BOŽÍCH SEMÍNEK BÍLÉHO OHNĚ – éterické krystalické hranoly lomeného Světla nazývané PAPRSKY – které neustále vyzařují Esenci Lásky/Života našeho Boha Otce/Matky skrz na skrz tímto Pod-Vesmírem.

Abyste zhmotnili své sny, vize a vytvořili si osobní ráj, musíte být vždy ve střehu a snažit se se vyladit na šeptání Duše a Vyššího Já. Toho dosáhnete vstoupením do frekvencí své NadDuše/Vyššího Já, a tím, že si začnete být vědomi svého nejvyššího potenciálu. Mistrovství Sebe je moc kontrolovat svůj život a svůj osud, a moudrost používat je pro nejvyšší dobro všech. Když to budete dělat, je životně důležité, abyste, když budete fungovat v realitě Třetí/Nižší čtvrté dimenze,  byli pevně uzemnění a vyrovnaní v přijatelném rozsahu duality. Když se snažíte aklimatizovat se na prostředí mentální pláně Nižší Páté dimenze, musíte se také snažit nastolit emocionální harmonii a klid ve svém světě iluzí vyšší Čtvrté dimenze

Jakmile jednou rozšíříte svou osobní linii Života Božího Světla – éterickou rouru Světla – která je vaším přednostním spojením s vaším Atomem Božího Semínka/ Přítomnosti JÁ JSEM., vaše přeměna na mistrovství Sebe, stejně jako proces vzestupu, se budou velmi zrychlovat. Jste také v procesu opětného nastolení spojení s Řekou Života prostřednictvím své osobní Antakarany (Duhového Mostu Světla), která obsahuje Esenci Stvořitele nazývanou Adamantinové Částice Světla Stvořitele. Po mnoho let mělo lidstvo svým přičiněním zmenšené spojení s Řekou Života/Světla, takže u mnoha lidí z ní zbyl jen malý pramínek stařešiny nazývaný „STŘÍBRNÉ VLÁKNO“.
Každý z vás má kolem své fyzické formy kouli záření, kterou vytvářejí vibrační vzorce ve vašem Aurickém Poli a vaše Vesmírná Píseň Duše. Vzestup znamená uvést do rovnováhy celý tělesný systém čaker, což ulehčí projasnění, čištění, zjemňování a vyrovnání Éterického Těla/ Aurického Pole.Důležitou součástí vašeho cíle Vzestupu je zaměřit se na proces opětovného návratu Éterického Těla a Aurického Pole k Božímu Plánu, který je lidským plánem pro vaši původní tělesnou formu nazývanou  Světelné Tělo Adama/Evy Kadmona. Pozorujeme vás prostřednictvím pruhů barev ve vašem mnohačetném systému těl, fyzickém, mentálním, emocionálním a Éterickém, které byly vytvořeny vašimi myšlenkami, akcemi a činy během mnoha životů věky nazpět.
Drahá srdce, žádáme vás, abyste sami sebe vychovávali k tomu, abyste více než kdykoli dříve věnovali pozornost své fyzické loďce a signálům nebo zprávám, které vaše moudré tělo Elementála k vám vysílá. Jak si budete užívat krásný svět lásky, radosti a hojnosti, který vytváříte, když vaše drahocenná fyzická loďka nebude zdravá a plná života?
Připojte se k nám ve své Pyramidě Světla, mí stateční, a dovolte nám, abychom vám pomohli projít tímto procesem s lehkostí, grácií a velkou radostí. Ať se na vás vylije záření našeho Boha Otce/Matky a naplní vás Světlem Věčného Života. Vězte, že my jsme věčně blízko, abychom vás vedli a chránili.
JÁ JSEM Archanděl Michael
Poznámka ke kopírování:
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Markéta N. ( www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.