AA MICHAEL – ČERVNOVÝ SLUNOVRAT ROKU 2015
Aktivace kosmického diamantového srdce, zrození duše nové Země a přivolávání zpět zvířat
Archanděl Michael prostřednictvím Celie Fenn
Milovaná rodino světla, vaše planeta dosahuje klíčového okamžiku při svém procesu vzestupu a transformace. Spolu s tím, jak vstupujete do „pole událostí“ červnového Slunovratu 21. června, cítíte přicházející a mocné energie Lví brány, 8/8/8 a finále lunárního zatmění dvouleté série 28. září.
Tyto události oznamují finále “uzemňovacích procesů” frekvencí kosmického diamantového srdce do multidimenzionálních zemských mřížek, stejně tak jako zrození duše nové Země.Toto je skutečný začátek planety/hvězdy Země jako jakéhosi multidimenzionálního zkušenostního pole pro všechny světelné bytosti, které si zvolily inkarnovat se na Zemi. To zahrnuje nejen lidi, ale všechny formy života, včetně zvířecích a rostlinných rodin.
Při tomto nádherném sbližování energií během Slunovratu, plně začleníte diamantové kódy a diamantové světlo prostřednictvím aktivace kosmického diamantového srdce. Přivítáte duši nové Země jako mocný nový archetyp, a můžete se, pokud si to zvolíte, účastnit na přivolání zpět zvířat, která začínají opouštět tuto planetu během masivního vyhynutí.
Aktivace diamantového srdce:  Kosmické kódy…na Zemi jako na nebi
V únoru 2014 ti z vás, kteří jste hvězdným semenem a galaktickými bojovníky, udělali ohromný skok v čase nebo posun do tohoto současného časového rámce. Skupinová duše měla stvořit cestu vpřed na novou Zemi do této velmi těžké doby. V tomto procesu léčení a vyrovnávání a uvádění diamantových kódů, se pole zemské časové osy sjednotila tak, aby všechny časové rámce byly řízeny na multidimenzionální nové Zemi, kde by lidstvo mohlo pokračovat ve svém vývoji a rozvíjet se společně s ostatními pozemskými životními formami. To bylo heroické úsilí rodiny světla a těch z vás, kteří jsou Mistry čtvrtého dimenzionálního času, aby sladili časové rámce do společné budoucnosti míru a lásky. Měli jste to udělat vytvořením míru a harmonie ve svých vlastních životech a učením se jak začlenit diamantové světlo a diamantové kódy. Tím jste se měli také hluboce propojit se Zemí a přivolat zpět cenná stvoření, aby se účastnila na nové Zemi. To je to, co je v dnešní době oslavováno.
Diamantové srdce je kosmickou frekvencí, která se právě začleňuje do Galaxie, aby vyjádřila nejvyšší frekvence božského světla a božské tvořivé vůle. Diamantové kódy jsou získávány na Zemi z Velkého Centrálního Slunce nebo galaktického centra, jako pulsace diamantově bílého světla nebo ohně. Srdce Země je v procesu zarovnání se s těmito frekvencemi, a samozřejmě s těmi z vás, kteří pracujete jako rodina světla a hvězdní bojovníci, se učí jak zarovnat své vlastní diamantové srdce s těmi stejnými kosmickými frekvencemi.
Diamantové světlo je nejintenzívnější a vysoká frekvence energie, která je zakotvena na Zemi. Je to jakýsi bílý oheň, který přináší lásku, soucit a tvořivost na velmi vysoké úrovni. Klíčovým slovem je „intenzita“. Když začleníte toto světlo, potom začnete zakoušet intenzitu a vášeň diamantového světla.
V podmínkách vašeho fyzického těla, může docházet k velmi mocným a pozoruhodným efektům na všech úrovních. Na úrovni těla budou ovlivněna všechna místa s nízkou frekvencí, protože tělo odděluje nízkou frekvenci a stává se jemnějším. Mnozí lidé to pozorují u trávicího systému, protože to je oblast, kde se stále nalézají energie o nízké frekvenci, protože lidé jedí bez soustředění na to, co dělají. Na emoční a mentální úrovni, všechny nízké frekvence strachů a úzkostí budou odděleny a uvolněny, aby byly nahrazeny energiemi o vyšších frekvencích. To může dát na chvíli vzniknout úzkosti a stresu, a hyperaktivní mentální nebo emoční energii, protože staré vzorce jsou „psychicky připravovány“ s tím, jak jsou transformovány na vyšší frekvenci. Nedržte to, co je třeba uvolnit. Čím více to zadržujete, tím těžší bude se ve svém životě posunout kupředu. Uvolněte to s grácií a vděčností a dovolte svému vyššímu já, aby vás vedlo kupředu k novým frekvencím a nové verzi sebe sama.
V podmínkách Země samé, tyto intenzívní frekvence způsobují hodně pohybu a poruch v počasí a ostatních globálních vzorcích. V pacifickém „ohnivém prstenci“ a na dalších místechspatříte zvýšenou aktivitu vulkánů a zemětřesení, protože Země se přesunuje do vyšších frekvencí a planeta se vylaďuje na tyto diamantové frekvence. Očistné aktivity ohně a vody budou v této době velmi znatelné.
Milovaní, zvolili jste si skočit do tohoto časového rámce, abyste se stali hybateli změn této doby. Tím jak pracujete s těmito hlubokými a intenzívními energiemi, poznáváte, že pracujete s vaší duší, vaší duševní skupinou a vaší duševní rodinou. Jste Mistry času a prostoru a tvoříte nový časový rámec pro Zemi na její cestě skrze čas a prostor.
Zrození nové pozemské duše
Milovaná rodino, od velkého energetického posunu v prosinci 2012 je vaše planeta v mocném procesu vzestupu a transformace. Tyto procesy budou kulminovat v roce 2017, až plně zplodíte časový rámec nové Země a duši nové Země ve vašem multidimenzionálním fyzicko/světelném tělesném komplexu.
My, jako andělé a archandělé, pracujeme s vámi a učíme vás meditaci posvátného srdce, abychom vám umožnili, přístup k archetypálním energiím Jeshui a Máří Magdalény ztělesnit zlaté světlo Kristova vědomí. Toto bylo základní, abyste stvořili „hvězdné brány“, které přesunou planetu do multidimenzionálních frekvencí.
Po roce 2012 frekvence diamantového světla začaly vstupovat do zemských mřížek a polí a v této nové multidimenzionální frekvenci se zrodila nová pozemská duše, která vyjádří diamantové srdce nové pozemské bytosti.
Božské ženství diamantového světla se projevuje jako vyšší moudrost, síla, odvaha a vášeň. Jejím centrem je srdce, a aktivuje posvátné centrum, centrum inteligence a duševní hvězdu do zářících duhových frekvencí intuice, lásky, vášně, intenzity a kreativity. Je to moudrá žena a bojovnice, která miluje s intenzitou a integritou, a jejíž zaměření jako velké matky, je na všechny „děti“ Galaxie a Země. Její diamantová intenzita je jakýmsi bílým ohněm, který čistí od toho starého, chaosu, zmatku, a vytváří prostor pro nové stvoření zlatých frekvencí a diamantových frekvencí vyšších projevů božské lásky a požehnání.
Božské mužství diamantového světla se projevuje jako kreativita, jasnost, síla, zplnomocnění a schopnost budovat nové stvoření s láskou, intenzivní vášní a zodpovědností. Tato energie je také vycentrovaná v srdci a aktivuje Základní energetické centrum, solar plexus, Krční a Korunní centrum. Je to mocný stvořitel, který přináší řád a harmonii do projevu skrze své stvoření zlatého světla a diamantové intenzity. Říká svou pravdu a následuje stezku své duše a vyššího já.
Když se diamantové posvátné mužství a ženství zarovná ve vaší duši, zrodíte duši nové Země. Stáváte se zářící diamantovou světelnou bytostí, jejíž intenzívní světlo, vášeň a jasnost může svítit ostatním na cestě vpřed do nové Země.
Milovaná rodino světla, při Slunovratu mnozí z vás dokončí “zrození” vaší duše nové Země do diamantového světla. Můžete cítit tento intenzivní plamen bílého ohně, jak se zapaluje ve vašem srdci, vaší duši a v každé buňce vašeho těla a světelného těla. To bude cenný dar a mocná transformace.
Přivolání zpět zvířat a diamantový vděk
Milovaná rodino světla, tím jak pracujete s diamantovým světlem a energiemi vzestupu, uvědomujete si, jak intenzívní a podnětný může být v tomto čase život na Zemi. To lze vztáhnout nejen na lidský život, ale na všechen pozemský život.
Protože se Země posouvá a mění, stává se pro mnohé životní formy těžším udržet svou životní formu v existenci na Zemi. Je to božská láska a kreativita, která je zde zakotvuje, ale potřebují také vaši pomoc.
Vaše původní “mise” na této planetě byla zaplnit Zemi a směřovat k “zahradě” a zvířatům. Zatímco jste zaplňovali Zemi, nestarali jste se tak moc o zahradu a její životní formy. Mnohé druhy se cítí hluboce nemilované, protože jejich životní prostor je ničen a jejich rodiny loveny a zabíjeny jako zdroje.
V přicházejícím diamantovém světle nastal čas přivolat zpět všechny životní formy, směřovat k zahradě a přivolat zpět hlavně zvířata. Nedovolte jim vyhynout, protože se cítí nemilované a nechtěné!
Zářivý paprsek stvoření je cenným darem. V tomto čase Slunovratu a zrození duše nové Země, je to také čas potvrdit vaši lásku, ocenění a vděčnost veškerému stvoření. Přivolejte zpět zvířata, dovolte jim přijít domů na Zemi, a cítit se milovanými, váženými a uznávanými v jejich přirozeném prostředí.
Zvířata byla stvořena z božské tvořivé formy Galaxie, aby se stala vašimi společníky na Zemi. Je to také “duševní rodina” a jsou “hvězdnými semeny” z mnoha jiných systémů a galaxií. Každý druh přináší nějaký dar z hvězd. Jakmile zmizí a vyhynou, tak se to požehnání ztratí a Země se stane mnohem opuštěnější a izolovanější.
Moji milovaní, přivolejte je zpátky. Dejte jim poznat, že vaše srdce touží po nich a po jejich přítomnosti a jejich frekvencích a darech. Přivolejte jejich duše a duchy, a dejte jim poznat, že vidíte jejich bolest a utrpení. A dejte jim poznat, že budete pracovat společně s nimi, abyste stvořili novou Zemi.
Je na čase znovuzrodit zahradu a směřovat k mnoha druhům, kterými byla obdarována Země. Je na čase, aby povstala mocná nová síla, diamantová vděčnost. Vděčnost za každou živoucí bytost a její přispění k zahradě života, kterou je planeta Země a Galaxii a Kosmu!

* * * * *
© Celia Fenn,   http://www.starchildglobal.com.

Poznámka ke kopírování:
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky přeložila Iva M. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem a to za podmínky, že u reprodukovaného celku bude připojeno celé znění této “Poznámky” včetně aktivního odkazu na výše uvedené webové stránky. Děkujeme za pochopení a respektování této podmínky.